Wtorek, 19 luty 2019

 

 

14 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 odbyło się przedświąteczne zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszogrodzie. Na zebranie przybyli: dh Mariusz Bieniek- Starosta Płocki, Pani Iwona Gortat- Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Pani Barbara Dominikiewicz- Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród, dh Hilary Januszczyk- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Płocku, dh Henryk Klusiewicz- Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszogrodzie, dh Krzysztof Laskowski- Komendant Miejsko-Gminny oraz przedstawiciele każdej jednostki OSP z Gminy i Miasta Wyszogród.

Na wstępie dh Henryk Klusiewicz powitał gości i przedstawił porządek zebrania. Następnie dh Krzysztof Laskowski przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w Gminie i Mieście Wyszogród oraz przedstawił statystykę interwencji poszczególnych jednostek.

Następnym punktem było ustalenie harmonogramu zebrań  sprawozdawczych oraz dyskusja.

Po zamknięciu zebrania strażacy zwiedzili Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.

J.L.

 

 20181214 DSC0016

 

 

20181214 DSC0023

0
0
0
s2sdefault

pismo Starostwo Powiatowe 9716

0
0
0
s2sdefault

Plakat zawody 2018 wersja 3

0
0
0
s2sdefault

            W dniu 01.08.2018 r. z inicjatywy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz Radnych Gminy z terenu Wyszogrodu o godzinie 14:00 odbyło się spotkanie w sprawie omówienia obecnej sytuacji zaistniałej w jednostce OSP Wyszogród w związku z informacjami zamieszczonymi w przestrzeni publicznej.

            W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu w osobach Burmistrza – Jana Boszko (przebywającego obecnie na urlopie wypoczynkowym), Anny Kossakowskiej – Sekretarz Urzędu oraz Jerzego Wieczorka – pracownika Urzędu, przedstawiciel Zarządu OSP Wyszogród – Prezes Wiesław Ambroziak, Członkowie Zarządu OSP Wyszogród – Jan Miszczuk oraz Michał Kwaśnik, Komendant Miejsko-Gminny OSP Wyszogród – Krzysztof Laskowski oraz Radni w osobach: Barbara Dominikiewicz, Joanna Misiakowska, Arkadiusz Błaszczyk, Krzysztof Smółka, Hubert Więckowski, Wiesław Tomkiewicz. Na zaproszenie nie odpowiedział i nie brał udziału w spotkaniu obecny Naczelnik OSP Wyszogród ( został zaproszony i poinformowany telefonicznie o konieczności pilnego spotkania).

            Na wstępie spotkania Burmistrz wraz Sekretarzem Gminy przedstawili informację o wielkości środków finansowych przekazywanych na działalność OSP Wyszogród oraz innych pozyskanych z zewnątrz, i wynosi ona około 180 000,00 zł w danym roku budżetowym.

            Następnie w związku z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych swoje stanowiska przedstawiali Radni i przedstawiciele Gminy kierując pytania do Prezesa oraz Członków Zarządu OSP Wyszogród. Wynikiem czego były oficjalne oświadczenia Zarządu następującej treści:

„Wpisy pojawiające się na stronach internetowych z logo OSP Wyszogród wraz z linkiem do oficjalnej strony tego stowarzyszenia były zamieszczane przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania oficjalnego stanowiska Zarządu i samego OSP. Wpisy te są subiektywną oceną jednostki, godzą w dobre imię zarówno tego stowarzyszenia wraz z jego Członkami jak również Gminy, która finansuje działalność Straży.”

…………………………………………………………………………………………………………

„Wpisy zawierają nieprawdziwe informacje o rzekomym wykluczeniu OSP Wyszogród z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i braku gotowości bojowej. Jednostka OSP Wyszogród po uzgodnieniu z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej ma zabezpieczony stan gotowości bojowej i nadal niezmiennie działa w KSRG.”

…………………………………………………………………………………………………………

„Zarząd OSP Wyszogród w trybie pilnym postanowił zwołać swoje posiedzenie na dzień 02.08.2018 r. w celu interwencji, w związku z fałszywymi informacjami zamieszczanymi przez osobę nieuprawnioną do samodzielnego reprezentowania i wyrażaniu opinii o stanie zabezpieczenia Gminy przez OSP Wyszogród. Informacje te powodują poczucie zagrożenia i niepewności wśród Mieszkańców naszej Gminy.”

            W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele Gminy przekazując zebranym informacje o zabezpieczeniu od roku 2017 dwóch etatów przeznaczonych dla Druhów Ochotników pełniących obowiązki kierowców w OSP Wyszogród na dyżurach alarmowych. Ponadto poinformowano,że osoba dokonująca przedmiotowego wpisu na stronie internetowej sama złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, która była związana z pełnieniem obowiązku kierowcy przy OSP Wyszogród. Osoba ta nie wyraziła zgody na dalszą współpracę z Urzędem.

            Przedstawiciele Radnych złożyli następujące wnioski:

- do Zarządu OSP Wyszogród

            „Zobligowanie osoby, która dokonała wpisów do publicznego przeproszenia Druhów OSP Wyszogród, a przede wszystkim Mieszkańców za upublicznienie nieprawdziwych informacji dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego Miasta i Gminy Wyszogród.”

…………………………………………………………………………………………………………

„Zamieszczenie na oficjalnej stronie OSP Wyszogród sprostowania, dotyczącego jej przynależności i działania w KSRG”

…………………………………………………………………………………………………………

„Wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do osoby nieupoważnionej do zamieszczani nieprawdziwych informacji w imieniu OSP Wyszogród oraz poinformowanie o podjętych krokach Burmistrza i Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.”

- do Urzędu Gminy:

„O zaciągnięciu opinii prawnej dotyczącej podstawy i możliwości prawnych do zawiadomienia organów ścigania i w przypadku pozytywnej opinii złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z dokonanymi wpisami.”

……………………………………………………………………………………………………….

„O bieżące monitorowanie sytuacji w OSP Wyszogród i informowania zarówno Mieszkańców jak i Radę Gminy.”

 

            Ponadto przedstawiciele Zarządu OSP Wyszogród odpowiedzieli na pytanie odnośnie rzekomej rezygnacji Naczelnika OSP, iż nie wpłynęła do Zarządu żadna oficjalna informacja na ten temat, w niedawnym okresie druh ochotnik przechodził szkolenia i stara się uzyskać wszelkie wymagane przepisami zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz zdeklarował po uzyskaniu tych uprawnień poszerzenie grupy strażaków ( kierowców ) mogących brać udział w akcjach jako kierowca.

            W chwili obecnej zarówno OSP Wyszogród oraz Urząd Gminy i Miasta Wyszogród dołożą wszelkich starań, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo na terenie gminy i są ze sobą w stałym kontakcie, jak również z KM PSP w Płocku.

         W podsumowaniu spotkania wszystkie strony w nim uczestniczące stwierdziły, że współpraca pomiędzy Gminą a OSP Wyszogród układa się prawidłowo, a Druhowie z OSP Wyszogród swoje obowiązki wypełniają należycie i z poświęceniem w ramach dysponowanego czasu.

Wyżej wymienioną i informację należy jak najszerzej rozpowszechnić poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych Urzędu, OSP Wyszogród oraz przekazać je do zainteresowanych mediów. Dowodem na ,,normalne” funkcjonowanie jednostki OSP Wyszogród jest jej udział w dniu 01.08.2018 r. ok godziny 17:00 w zabezpieczeniu lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednostka została zadysponowała SK KM w Płocku.

 1473935958

0
0
0
s2sdefault

 

36840287 819293115125739 7080601436857303040 o

Dnia 8 lipca 2018r. odbyły się uroczyste obchody110 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie.

Historia OSP Rębowo zaczęła się w roku 1908. Proboszcz ks Antonii Pomirski, który jak wynika z oświadczenia druha Józefa Malickiego wystąpił z propozycją zorganizowania Straży Ogniowej Ochotniczej - taką wówczas nazwę posiadała. Zwołano zebranie organizacje na które przybyła liczna grupa mieszkańców Rębowa, podczas którego przedstawiona inicjatywa została przyjęta jednogłośnie. Rok później powstała także orkiestra strażacka. Na członków czynnych zapisało się około 30 mieszkańców wsi Rębowo. W krótkim czasie członkowie straży zebrali niezbędne fundusze na zakup sprzętu do akcji i zorganizowali szkolenia druhów do walki z żywiołem.

            Uroczystości 110-lecia OSP rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Rębowie, odprawioną w intencji strażaków przez ks. Kanonika Zenona Glicnera oraz Ks. Proboszcza Rafała Bednarczyka. Po Mszy uczestnicy uroczyście przemaszerowali główną drogą krajową z licznymi pocztami sztandarowymi jednostek OSP w asyście orkiestry do Rębowskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

Obchody 110-lecia istnienia jednostki w Rębowie były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla strażaków.

Podczas uroczystości Ochotnicza Straż Pożarna w Rębowie gościła między innymi p. Mariusza Bieńka Starostę Płockiego, p. Jana Boszko Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, p. Annę Jachimiak radną powiatu, p Józefa Zbigniewa Boszko Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród wraz z Radnymi, Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego p. Jolantę Motykę oraz p. Karola Krajewskiego , p. Hilarego Januszczyka Prezesa Zarządu Odziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, p. Henryka Klusiewicza Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszogrodzie, p. Krzysztofa Laskowskiego Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszogrodzie, ks. Kanonika Zenona Glicnera, Ks. Proboszcza Rafała Bednarczyka, ks. Kanonika Grzegorz Jendrzejewskiego.

Jako wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie zaproszeni goście wręczyli medale, puchary oraz statuetki.

 

 

36843272 819294468458937 2020220081937580032 o36800538 819291998459184 5043502631662649344 o36789959 819295158458868 5897986899187859456 o36858353 819290245126026 988757782855417856 o36851938 819293601792357 3716707162852950016 o36834038 819293375125713 2501953384907538432 o36788625 819289398459444 8033239476761264128 o36790326 819287568459627 7768683776388890624 o36767821 819289875126063 6793433781643509760 o36844798 819290571792660 8043032264189149184 o36814479 819289998459384 6445068275595345920 o36914095 819284861793231 8685088608895369216 o

 

 

0
0
0
s2sdefault
Data: 15-12-2018
    14 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 odbyło się przedświąteczne zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszogrodzie. Na zebranie przybyli: dh Mariusz Bieniek- Star...
Data: 02-08-2018
            W dniu 01.08.2018 r. z inicjatywy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz Radnych Gminy z terenu Wyszogrodu o godzinie 14:00 odbyło s...
Data: 09-07-2018
  Dnia 8 lipca 2018r. odbyły się uroczyste obchody110 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie. Historia OSP Rębowo zaczęła się w roku 1908. Proboszcz ks Antonii Pomi...
Data: 05-07-2018
    Okres letni to z jednej strony wymarzona pora na urlopy, z drugiej zaś nerwowy okres dla leśników oraz strażaków, dbających o bezpieczeństwo pożarowe lasów. Wzniecić pożar...
Data: 12-06-2018
    „Do wody z głową, a nie na główkę” czyli o czym należy pamiętać nad wodą? Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny.  Sprzyjające warunki atmosferyczne będ...
Data: 21-05-2018
    Jest  to niesamowita roślina, nie dość, że jest ogromna i majestatyczna, to jeszcze niebezpieczna dla naszego zdrowia. Barszcz Sosnowskiego, to jedna z najbardziej toksycznych...
Data: 13-04-2018
      Już od wielu lat na przełomie zimy i wiosny wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźnienia gleby. Od pokoleń panuje p...
Data: 06-04-2018
  „Złota pięćdziesiątka”  to  ranking prowadzany przez kwartalnik „Strażak Mazowiecki”  uwzględniający Ochotnicze Straże Pożarne o największej liczbie działa...
Data: 13-03-2018
  9 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSP Kobylniki odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wyszogrodzie. Otwarcia obrad ...
Data: 21-02-2018
  15 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu Gminnym. Do zmagań stanęło 13...
Data: 23-01-2018
11 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 w remizie OSP Rębowo odbyło się spotkanie Strażaków z Gminy i Miasta Wyszogród z przedstawicielem Komendy Miejskiej PSP w Płocku. W obradach brali udział: ...
Data: 24-11-2017
  Dnia 24 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie odbyło się zebranie członków Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straż...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.