Środa, 23 październik 2019

Znasz taką książkę, która Cię zainspirowała, wyleczyła, pomogła w trudnym okresie, a tym samym wpłynęła na Twoje życie!!!

To konkurs dla Ciebie!

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie

zaprasza do udziału w konkursie literackim pn.:

„Książka, która miała wpływ na moje życie”

 

Regulaimin: Pobierz 

 

drukks

0
0
0
s2sdefault

0001 dzień edukacji narodowej 19

0
0
0
s2sdefault

 Pobierz: 

1. 2019 r. - X - XII. - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - nieruchomości niezamieszkałe

2. 2019 r. - X - XII. - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - nieruchomości zamieszkałe (wieś i miasto)

3. 2019 r. - X - XII. - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - zabudowa wielolokalowa

 Zasady segregacji 

 

 

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 r.
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH                                               I REKREACYJNYCH

 

ZMIANA GODZIN ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych                     w obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych     do użytku publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

 

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK

– NIE ZAPOMNIJ O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO BIURA ZGRPOdbiór powyższych odpadów komunalnych wymaga złożenia do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego pisemnego wniosku, w terminie 14 dni przed datą mobilnej zbiórki odpadów, określoną
w obowiązującym harmonogramie odbioru odpadów
.
Do tej pory złożenia takiego wniosku wymagał wyłącznie odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

UWAGA: W ramach mobilnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz w PSZOK nie będzie odbierany styropian budowlany (odpad ten należy oddawać na podstawie odrębnej umowy cywilno - prawnej podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej).

UWAGA: Odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z nieruchomości położonych w części wiejskiej Gminy wymaga zgłoszenia do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, w terminie 14 dni przed datą zbiórki ww. frakcji odpadów określoną w harmonogramie.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania, pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku                 w zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,                       że w pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje                       te odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.

Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl.   Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.

Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2                           – informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1] – zgłoszenie chęci oddawania odpadów BIO; tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04 wew. 4 [1]                   – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

1: DRWAŁY; RAKOWO

2019 r.

 

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(wtorek)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(wtorek)

„Szkło”

(wtorek)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – chęć oddania należy zgłosić do ZGRP tel. pod nr 24 366 03 00 wew. 1, na 14 dni przed terminem zbiórki”

(wtorek)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 1 1 1 1 - -
LISTOPAD 5 5 5 5 5 5
GRUDZIEŃ 3 3 3 3 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚĆI ZAMIESZKAŁYCH :

2: STARZYNO; WILCZKOWO; MARCJANKA;   CIUĆKOWO

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(środa)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(środa)

„Szkło”

(środa)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – chęć oddania należy zgłosić do ZGRP tel. pod nr 24 366 03 00 wew. 1, na 14 dni przed terminem zbiórki”

(środa)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 2 2 2 2 - -
LISTOPAD 6 6 6 6 6 6
GRUDZIEŃ 4 4 4 4 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

3: BOLINO; CHMIELEWO; POZARZYN;

GRODKOWO;  GRODKÓWKO;   PRUSZCZYN

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(wtorek)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(wtorek)

„Szkło”

(wtorek)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – chęć oddania należy zgłosić do ZGRP tel. pod nr 24 366 03 00 wew. 1, na 14 dni przed terminem zbiórki”

(wtorek)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 8 8 8 8 - -
LISTOPAD

13

13 - środa

13

13 - środa

13

13 - środa

13

13 - środa

13

13 - środa

13

13 - środa

GRUDZIEŃ 10 10 10 10 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

4: RĘBOWO;   WIĄZÓWKA

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(wtorek)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(wtorek)

„Szkło”

(wtorek)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – chęć oddania należy zgłosić do ZGRP tel. pod nr 24 366 03 00 wew. 1, na 14 dni przed terminem zbiórki”

(wtorek)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 15 15 15 15 - -
LISTOPAD 19 19 19 19 19 19
GRUDZIEŃ 17 17 17 17 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

5: KOBYLNIKI;   ROSTKOWICE

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(wtorek)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(wtorek)

„Szkło”

(wtorek)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – chęć oddania należy zgłosić do ZGRP tel. pod nr 24 366 03 00 wew. 1, na 14 dni przed terminem zbiórki”

(wtorek)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 22 22 22 22 - -
LISTOPAD 26 26 26 26 26 26
GRUDZIEŃ

11

11 - środa

11

11 - środa

11

11 - środa

11

11 - środa

- -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

6: SŁOMIN

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(środa)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(środa)

„Szkło”

(środa)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – chęć oddania należy zgłosić do ZGRP tel. pod nr 24 366 03 00 wew. 1, na 14 dni przed terminem zbiórki”

(środa)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 23 23 23 23 - -
LISTOPAD 27 27 27 27 27 27
GRUDZIEŃ 18 18 18 18 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

7: ASNYKA; PRUSA; CZERWIŃSKA; SIENKIEWICZA;   SŁOWACKIEGO; GAŁCZYŃSKIEGO; BACZYŃSKIEGO; ŻEROMSKIEGO; GRABOWSKIEGO; BRONIEWSKIEGO; NARUTOWICZA; OKÓLNA

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(czwartek)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(czwartek)

„Szkło”

(czwartek)

„Odpady ulegające biodegradacji,

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”

(czwartek)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 3; 17 3 3 3; 17 - -
LISTOPAD 7 7 7 7 7 7
GRUDZIEŃ 5 5 5 5 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

8: NIEPODLEGŁOŚCI;  RYBAKI;   PONIATOWSKIEGO; SŁONECZNA;  SZKOLNA;

KILIŃSKIEGO; POKOJU; WĄSKA; ZACISZE;  

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(piątek)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(piątek)

„Szkło”

(piątek)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”

(piątek)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 4; 18 4 4 4; 18 - -
LISTOPAD 8 8 8 8 8 8
GRUDZIEŃ 6 6 6 6 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

9: KLASZTORNA; OGRODOWA; KOŚCIUSZKI;   PŁOCKA;                                PRZECHODNIA; WSPÓLNA; KRÓTKA;   SPACEROWA

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(czwartek)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(czwartek)

„Szkło”

(czwartek)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”

(czwartek)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 10; 24 10 10 10; 24 - -
LISTOPAD 14 14 14 14 14 14
GRUDZIEŃ 12 12 12 12 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

10: RYNEK; WIŚLANA; WARSZAWSKA; ZAMIEŚCIE;

MICKIEWICZA; RĘBOWSKA;   PŁOŃSKA

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/

pozostałości z sortowania”

(piątek)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(piątek)

„Szkło”

(piątek)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”

(piątek)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory – na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 11; 25 11 11 11; 25 - -
LISTOPAD 15 15 15 15 15 15
GRUDZIEŃ 13 13 13 13 - -

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 

Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH :

F I R M Y

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne/  

pozostałości z   sortowania”

(poniedziałki)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”

(poniedziałki)

„Szkło”

(poniedziałki)

„Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”

(poniedziałki)

PAŹDZIERNIK 7; 14; 21; 28 28 28 28
LISTOPAD

4; 12; 18; 25

12 - wtorek

25 25 25
GRUDZIEŃ 2; 9; 16; 23; 30 23 23 23

1 x / m-c   -   II tydzień m-ca

2 x / m-c   -   II ; IV tydzień m-ca                                          

3 x / m-c   -   I ; II ; IV tydzień m-ca

4 x / m-c   -   I; II; III; IV tydzień m-ca

5 x / m-c -   I; II; III; IV; V tydzień m-c

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 r. INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

ZMIANA ZASAD WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIK

Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. zobowiązuje się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, do wyposażenia nieruchomości w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów zmieszanych lub pozostałości z sortowania o pojemności tożsamej z pojemnością pojemnika wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zestaw pojemników i/-lub worków, dla każdej frakcji odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Powyższa zmiana wymaga złożenia do Biura ZGRP nowej deklaracji zmieniającej.

UWAGA: NIEZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI MOŻE POWODOWAĆ UTRUDNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH!

OBOWIĄZEK PISEMNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do czytelnego i pisemnego potwierdzania ilości i rodzaju odbieranych odpadów, na druku przedstawionym przez pracowników podmiotu odbierającego odpady.

UWAGA: BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU ODPADÓW MOŻE SKUTKOWAĆ BRAKIEM ODBIORU ODPADÓW.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania, pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku w zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia, że w pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje te odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.

Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl.   Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.

Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2                           – informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04 wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH :

WIELOLOKALOWYCH

2019 r.

„Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne /pozostałości

z sortowania”

 

(poniedziałki)

„Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateria-łowe”

(poniedziałki)

„Szkło”

(ponie-działki)

„Odpady ulegające biodegadacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”

(poniedziałki)

„Meble i in. odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny, oraz

zużyte opony,

leki, chemikalia,

zużyte baterie

i akumulatory - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP, na 14 dni przed terminem zbiórki”

„Odpady

budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu - na pisemny wniosek składany do Biura ZGRP,

na 14 dni przed terminem zbiórki”

PAŹDZIERNIK 7; 14; 21; 28 21 21 7; 14;   21; 28 - -
LISTOPAD

4; 12; 18; 25

12 - wtorek

18 18

4; 12; 18; 25

12 - wtorek

18 18
GRUDZIEŃ 2; 9; 16; 23; 30 16 16 2; 9; 16 23; 30 - -

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 r.
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH    I REKREACYJNYCH

ZMIANA GODZIN ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00. Odpady zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach i workach, w terminach określonych                     w obowiązującym harmonogramie, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych     do użytku publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

 

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK

– NIE ZAPOMNIJ O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO BIURA ZGRP

Odbiór powyższych odpadów komunalnych wymaga złożenia do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego pisemnego wniosku, w terminie 14 dni przed datą mobilnej zbiórki odpadów, określoną
w obowiązującym harmonogramie odbioru odpadów
.
Do tej pory złożenia takiego wniosku wymagał wyłącznie odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

UWAGA: W ramach mobilnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz w PSZOK nie będzie odbierany styropian budowlany (odpad ten należy oddawać na podstawie odrębnej umowy cywilno - prawnej podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej).

 

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku ze wzrostem cen na instalacjach za zagospodarowanie odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania, pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych oraz pracownicy Biura ZGRP będą weryfikować zawartość wystawionych do odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości z sortowania. Powyższa weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości, wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku                 w zakresie zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia,                       że w pojemnikach zgromadzono nadające się do segregacji odpady opakowaniowe, Wykonawca zaklasyfikuje                       te odpady jako odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.

Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl.   Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.

Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2                           – informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1] – zgłoszenie chęci oddawania odpadów BIO; tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe; tel. 24 366 03 04 wew. 4 [1]                   – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4] – księgowość i opłaty.

0
0
0
s2sdefault

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy ŚP. Waldemara Łątkę byłego Radnego Gminy i Miasta Wyszogród.  

Wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach rodzinie i najbliższym składa Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wraz z Radnymi Gminy i Miasta Wyszogród. 

 konoo 1

0
0
0
s2sdefault

er

 

MAMY TO !!!

ERASMUS +

w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie

Z radością informujemy, że 1 października 2019 roku przystąpiliśmy do realizacji dwuletniego projektu w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna, akcja KA2.


           Jako beneficjenci w/w programu otrzymamy środki  w wysokości 39036,00 Euro na realizację projektu wymiany szkół w latach 2019-2021. Wraz z naszymi partnerami- szkołami z Chorwacji i Włoch planujemy wyjazdy zarówno kadry nauczycielskiej, jak i uczniów do szkół partnerskich. Projekt „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej” zakłada niwelowanie różnic i rozbieżności  w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnością, naukę i wymianę doświadczeń, poznanie szerokiego wachlarza metod aktywizujących stosowanych w pracy z naszymi uczniami, naukę i rozwój kadry pedagogicznej oraz podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich.

Wierzymy, że zrealizowanie projektu zaowocuje podniesieniem wymiaru europejskiego naszej szkoły, poszerzy świadomość interkulturową zarówno uczniów jak i pracowników, spowoduje wykorzystanie dobrych praktyk, stosowanych w szkołach europejskich do unowocześnienia pracy i zarządzania naszą placówką. Zdobyte doświadczenie oraz nowa wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do uatrakcyjnienia procesu nauczania i uczenia się. Nowe kontakty umożliwią nam prowadzenie projektów edukacyjnych w przyszłości. Wszystkie wypracowane scenariusze, pomoce oraz materiały dydaktyczne będą nam służyły przez kolejne lata. Natomiast spotkania i imprezy upowszechniające projekt przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej o konieczności rozwoju szkół i innych placówek edukacyjnych w duchu europejskim. Cała społeczność szkolna poszerzy swoją wiedzę jak i horyzonty mając świadomość wzajemnego przenikania się kultur, podobieństw i różnic między krajami tej samej wspólnej Europy.        

 

 

welcome2

 

welcome4

 

welcome7

 

welcome10

 

welcome18                           

 

0
0
0
s2sdefault

 

Z okazji Jubileuszu 110-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie składamy serdeczne podziękowania za współpracę oraz gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia.

Społeczny zapał i Państwa zaangażowanie pozwoliły zapisać w historii orkiestry wiele muzycznych wydarzeń, które są dumą lokalnej społeczności.

Życzymy dalszych sukcesów oraz kolejnych lat kreatywnych działań!

 

72445301 393817484844862 3385982161231282176 n

72532281 393255914931597 4084083731751501824 n

71185102 413126272679531 4521905834548002816 n

0
0
0
s2sdefault

73164339 3368596536491438 299582288247652352 n

 

(06.11.2019r.- środa)  błąd pisarski 

0
0
0
s2sdefault

W dniu 10.10.2019 (tj. czwartek) z powodu prac naprawczych na głównej sieci wodociągowej od godziny 8.00 wystąpią problemy z dostawą wody w miejscowości Wyszogród ul. Czerwińska i ul. Narutowicza.

Za utrudnienia Przepraszamy

REMONDIS Aqua Wyszogród

 

Brak wody1

0
0
0
s2sdefault

Zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1000 mb”.

Zakres zadania obejmował: wykonanie  nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz oznakowania.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę DROG-BED Marcin Głuchowski.
Łączna kwota inwestycji wyniosła 192 999,61 zł brutto.

 

 

71220845 439225060280145 5264012665025462272 n

 

72196378 439311533608530 3001493330228936704 n

 

 

71390394 2520880098133740 6985735294439915520 n

 

71562954 965762360456461 8561964287499698176 n

0
0
0
s2sdefault

mgła 23.10.19

0
0
0
s2sdefault

 

 

5 października 2019r. w Wyszogrodzie odbył się XII Puchar Wisły 2019, czyli Otwarte Towarzyskie Zawody Spinningowe, zorganizowany przez Koło PZW nr 54 „Sum” w Wyszogrodzie. Na starcie w tym roku zameldowała się rekordowa liczba 143 zawodników z miast i miejscowości z całej Polski, wśród których znalazł się Marek Szymański, redaktor magazynu Wędkarstwo 360, oraz Paweł Gugała, youtuber twórca kanału Wędkarski Sztos.
Klasyfikacja generalna XII Pucharu Wisły Wyszogród 2019 przedstawia się następująco:
1. Wiesław Tomkiewicz 5050 pkt.
2. Konrad Bednarski 4850 pkt.
3. Roman Krysiak 4500 pkt.
4. Sławomir Tyszkiewicz 3750 pkt
5. Dariusz Szymański 3250 pkt.
6. Dariusz Gromek 3200 pkt.
7. Artur Wasko 2450 pkt
8. Henryk Smardzewski 2350
9. Marek Kumorowski 2300
10. Michał Nowiński 2150
Gratulujemy wszystkim zawodnikom!

 

 

FOTORELACJA

 

 

SUM2019

 

pucharsum

0
0
0
s2sdefault

1PROJ plakat A3 popr

0
0
0
s2sdefault

 

Gmina i Miasto Wyszogród podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w sprawie przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Termin składania wniosku: od 4 listopada do 31.12.2027r.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029r.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Załączniki:

1.  Program 

 

 

10000000000000

 

 

10000002

0
0
0
s2sdefault

                 UWAGA: Zmiany w systemie segregacji odpadów – niebieski worek na papier!

                 Od 1 października 2019 roku na każdej nieruchomości objętej systemem

               gospodarowania odpadami komunalnymi, w przypadku zadeklarowania

                 zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny papier, gazety, czasopisma,

                 książki, kartony i tektury, opakowania z papieru, torby papierowe, zeszyty

                 należy gromadzić odrębnie w worku koloru NIEBIESKIEGO.

 

 W Gminie i Mieście Wyszogród niebieskie worki będą dostępne od 20 pażdziernika 2019r. 

Pobierz harmonogramy od 1 pażdziernika 2019r. do 31 grudnia 2019r.  

1. 2019 r. - X - XII. - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - nieruchomości niezamieszkałe

2.2019 r. - X - XII. - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - nieruchomości zamieszkałe (wieś i miasto)

3. 2019 r. - X - XII. - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - zabudowa wielolokalowa

 

 

0
0
0
s2sdefault

SKMBT C36019100109171

0
0
0
s2sdefault

 

 

W ramach projektu Aktywne Szkoły MultiSport oraz innowacji pedagogicznej ,,W zdrowym ciele - zdrowy duch" 17 października grupa 37 osób ze Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie wraz z opiekunami wyruszyła na wycieczkę rowerową. W świetnych nastrojach, ze śpiewem na ustach i mnóstwem energii uczniowie pokonali łącznie ponad 34 km. W czasie przerwy uczniowie zjedli posiłek oraz mieli czas na gry i zabawy integracyjne. Brawo dla wszystkich uczestników.
#AktywneSzkolyMultiSport

 

 

72571323 169090864238220 4353759101860184064 n

 

72706820 169090627571577 1273018556958638080 n

 

72369500 169091537571486 729952317842915328 n

 

72627540 169091050904868 2894214229814935552 n

0
0
0
s2sdefault

spotkania październik 2019 sołectwa

0
0
0
s2sdefault

00013

0
0
0
s2sdefault

 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym a następnie złożyły przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczyły w ceremonii pasowania ołówkiem, po której już oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów szkoły.

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i wzorowego zachowania!

 

 

72604947 1606489932821419 6455241601420623872 n

 

73240135 420072305306319 1280292350362386432 n

 

72952457 1865771650235503 285908619910709248 n

0
0
0
s2sdefault

 

 

W związku z podpisaniem umowy na odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród, Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, iż od dnia 01.10.2019 r. Wykonawca realizuje odbiór odpadów komunalnych z terenu gm. Wyszogród. Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się w zakładce „Harmonogramy odbioru” lub na stronie Gminy i Miasta Wyszogród pod adresem:http://wyszogrod.pl/aktualnosci/z-zycia-miasta/926-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-i-miasta-wyszogrod-od-dn-1-pazdziernika-2019-do-31-grudnia-2019r

 

 

smieci segregacja

0
0
0
s2sdefault

Szanowni Mieszkańcy

Drodzy Czytelnicy


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie bierze udział w konkursie:

KINDER MLECZNA KANAPKA- PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE.


Konkurs polega na głosowaniu internautów na wybraną bibliotekę, które odbywa się przez stronę:
https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/

LICZYMY NA WAS !
To tylko kilka minut, a dzięki Wam nasza biblioteka może otrzymać 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, lub książki o wartości 300 zł oraz pufy, dzięki którym będziemy mogli urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania.
W pole wyszukiwanej biblioteki wystarczy wpisać nazwę miejscowości- Wyszogród.

 

mgbp

0
0
0
s2sdefault

72658606 2498525923760083 4400609940859781120 n

0
0
0
s2sdefault

 

 

https://plock.kbw.gov.pl/pliki/1570082337_Obwieszczenie_Sejm.pdf

Sejm 2019

 

 

 

https://plock.kbw.gov.pl/pliki/1570082337_Obwieszczenie_Senat_38.pdf

 

Senat 2019

0
0
0
s2sdefault

W 2019 roku mija 70 lat od powołania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie.

W minioną sobotę 21 września 2019 roku odbyły się uroczyste obchody tego pięknego jubileuszu. W budynku Szkutni zebrali się przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, duchowieństwa oraz Książnicy Płockiej, dyrektorzy szkół, przedszkola, bibliotekarze, prezesi i dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji, obecni i dawni pracownicy biblioteki i Urzędu Miasta.

Na początku uroczystości głos zabrała p. Małgorzata Majewska – dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej witając i dziękując za przybycie wszystkim gościom. Jubileusz 70-lecia Biblioteki był okazją nie tylko do podkreślenia obecnej roli placówki w życiu kulturalnym naszego miasta, ale również do wyrażenia szacunku i uznania wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Krótka refleksja nad czasem minionym, jak również teraźniejszością    i przyszłością tegorocznej Jubilatki dała ogólny zarys działalności wyszogrodzkiej placówki.

 W dalszej części uroczystości głos zabrała Pani Iwona Gortat - Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród przekazując słowa uznania dla dorobku i osiągnięć Biblioteki oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Jubileusz wyszogrodzkiej Książnicy był także okazją do uhonorowania  i podziękowania wszystkim byłym i obecnym pracownikom Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za wieloletnią pracę z książką i czytelnikiem oraz za dbałość o rozwój Biblioteki. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwona Gortat wraz z Przewodniczącą Rady GiM Wyszogród- Panią Barbarą Dominikiewicz wręczyli dyplomy uznania pani Korduli Piotrowskiej, Krystynie Klus, Irenie Wągiel, Elżbiecie Goszczyńskiej, Mirosławie Brzezińskiej, Anecie Boszko oraz Zofii Majewskiej. Podniosły moment wręczania podziękowań, listów gratulacyjnych, kwiatów to kolejny punkt programu uroczystości jubileuszowych. Dyrektor Biblioteki skierowała słowa podziękowania do tych dla których istniejemy – naszych czytelników, a jest ich nie mało. Spośród ogólnej liczby prawie tysiąca corocznych czytelników naszej Biblioteki są osoby – najwierniejsze i systematyczne, które zasługują na szczególne wyróżnienie, m.in.: Stanisław Trzciałkowski, Maria Kłosińska, Anna Skopczyńska, Stanisława Kaźmierczak, Barbara Dominikiewicz, Mieczysław Koperski, Barbara Turkowska, Krystyna Woźnicka, Wiesława Pacholska, Aniela Kłobukowska, Elżbieta Dasiewicz, Jadwiga Żukowska.

Podczas uroczystości nie zabrakło licznych przemówień i gratulacji: władze miasta, dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych, bibliotekarze, gratulowali pięknego jubileuszu i dziękowali za okazywaną im pomoc. Oto treść jednego z listów gratulacyjnych:

Z okazji jubileuszu 70 – lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie, w imieniu własnym i mieszkańców składamy Pani Dyrektor oraz Pracownikom serdeczne podziękowania za dotychczasową, efektywną pracę na rzecz promocji książki i popularyzacji czytelnictw. Z satysfakcją pragniemy podkreślić, że Biblioteka od wielu lat jest kreatywnym ośrodkiem realizacji wielu ciekawych, różnorodnych przedsięwzięć i kampanii społecznych na rzecz promowania literatury oraz pozyskiwania czytelników.

Doceniamy Państwa wysiłek i zaangażowanie, którego efekty przyczynią się do unowocześnienia Instytucji, przynosząc satysfakcję pracownikom i uznanie czytelników.

Prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń dalszej wytrwałości, pozytywnej energii, satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności osobistej,

z wyrazami szacunku i uznania Iwona Gortat Burmistrz GiM Wyszogród, Barbara Dominikiewicz Przewodnicząca Rady GiM Wyszogród

Uroczystość 70-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej uświetniła część artystyczna. Dla wszystkich zaproszonych gości wystąpił Dawid Brzeziński, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie, który zagrał i zaśpiewał utwory Krzysztofa Krawczyka.

 Święto naszej Biblioteki połączone zostało z Narodowym Czytaniem. Bardzo wzruszającej noweli „Katarynka” B. Prusa w skupieniu wysłuchali wszyscy zebrani. Pięknie tekst odczytali: Pani Burmistrz Iwona Gortat, Przewodniczaca Rady Barbara Dominikiewicz, Bibliotekarka z Zespołu Szkół im. J.Śniadeckiego Wiesława Woźniak, Dyrektor Książnicy Płockiej Elżbieta Dobroń, Dyrektor Biblioteki w Wyszogrodzie Małgorzata Majewska, Radny GiM Piotr Majewski oraz uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie Paweł Konopka.

Ważnym punktem obchodów naszego jubileuszu było spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską, która jest niezwykle popularną autorką wśród naszych czytelników. Spotkanie w całości zostało sfinansowane z projektu, który Biblioteka złożyła do Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”.

Przy tak pięknym jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu, świeczki na nim dmuchali wszyscy goście.

Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół Mavilena, który pod kierunkiem pani Małgorzaty Brzezińskiej, swymi tańcami w kręgu zachwycił wszystkich. Do wspólnej zabawy zaproszono uczestników by w rytm m.in. „Kukułeczki” i „W moim ogródeczku” wytańczyć piękne zakończenie jubileuszowego święta naszej biblioteki.

Liczna obecność lokalnej społeczności, miłe słowa podkreślające rolę biblioteki w środowisku potwierdziły fakt potrzeby istnienia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie oraz utwierdziły jej miejsce w życiu oświatowym i kulturalnym miasta, gminy i powiatu.

Bardzo serdeczne słowa podziękowania pragnę skierować do osób i instytucji, które pomogły w zorganizowaniu tej pięknej uroczystości:

Zofii Majewskiej

Annie Kacprzak z Fresh Market

Katarzyny Nagórka

Marioli Ropelewskiej

Hannie Sidor

Mieczysławowi Majewskiemu

Markowi Brzozowskiemu

Mirosławie Brzezińskiej

Korduli Piotrowskiej

Autor: Małgorzata Majewska

Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Wyszogrodzie

-> więcej zdjęć

 

100 0352

100 0354

100 0359

100 0398

0
0
0
s2sdefault

koncert 20.10.2019

0
0
0
s2sdefault

 

 

W dniu  dzisiejszym (03.10.2019r) z powodu awarii  na głównej linii wodociągu od godziny 10.30 wystąpią problemy z dostawą wody w miejscowości Wyszogród ul. Szkolna, ul. Poniatowskiego, ul. Słoneczna i ul. Niepodległości do budynku Przedszkola.

Za utrudnienia Przepraszamy

REMONDIS Aqua Wyszogród

 

 

brak wody1

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

 

SKMBT C36019092015450 0001

SKMBT C36019092015450 0003

SKMBT C36019092015450 0002

SKMBT C36019092015450 0004

SKMBT C36019092015450 0005

SKMBT C36019092015450 0006

SKMBT C36019092015450 0007

SKMBT C36019092015450 0008

0
0
0
s2sdefault

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw, zachowań i umiejętności dzieci i młodzieży. Z tej okazji 14 października 2019 r. w Domu Weselnym "Zamkowa" w Wyszogrodzie odbyło się święto Edukacji Narodowej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie przygotowały dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników obsługi wspaniałe występy, min. zatańczyły poloneza. Po występach Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwona Gortat złożyła wszystkim podziękowania oraz najlepsze życzenia, następnie wręczyła nagrody dyrektorom placówek oświatowych.  W dalszej kolejności dyrektorzy wyróżnili swoich pracowników wręczając im „Nagrody Dyrektora” za szczególne osiągniecia w pracy.

Dziękujemy za przybycie i miło spędzony czas oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

-> FOTORELACJA

 

 

 DSC0916

 

 DSC0921

 

 DSC0054

 

 DSC0093

0
0
0
s2sdefault

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród nastąpiła zmiana wewnętrznych numerów telefonów.

Kancelaria ogólna, Sekretariat Burmistrza / Sekretarza 24 267 26 00

Biuro Rady/ Inspektor Ochrony Danych Osobowych- 24 267 26 20

 TEL1

0
0
0
s2sdefault

3 października ma ruszyć pomoc suszowa

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r. Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.
Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić:
•1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy;
•500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy;
•500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej ;
•250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy.
Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.
Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
✍️Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. https://bit.ly/2kKgzoe

 

 

csm susza slider 01 f42aeb584d

0
0
0
s2sdefault
Data: 23-10-2019
Znasz taką książkę, która Cię zainspirowała, wyleczyła, pomogła w trudnym okresie, a tym samym wpłynęła na Twoje życie!!! To konkurs dla Ciebie! Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w...
Data: 23-10-2019
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy ŚP. Waldemara Łątkę byłego Radnego Gminy i Miasta Wyszogród.   Wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach rodzinie...
Data: 21-10-2019
  Gmina i Miasto Wyszogród podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w sprawie przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Celem p...
Data: 18-10-2019
    W ramach projektu Aktywne Szkoły MultiSport oraz innowacji pedagogicznej ,,W zdrowym ciele - zdrowy duch" 17 października grupa 37 osób ze Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie wraz z ...
Data: 16-10-2019
  Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcze...
Data: 15-10-2019
Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw, za...
Data: 11-10-2019
  MAMY TO !!! ERASMUS + w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie Z radością informujemy, że 1 października 2019 roku przystąpiliśmy do realizacji dwuletniego proj...
Data: 09-10-2019
W dniu 10.10.2019 (tj. czwartek) z powodu prac naprawczych na głównej sieci wodociągowej od godziny 8.00 wystąpią problemy z dostawą wody w miejscowości Wyszogród ul. Czerwińska i ul. Narutow...
Data: 08-10-2019
    5 października 2019r. w Wyszogrodzie odbył się XII Puchar Wisły 2019, czyli Otwarte Towarzyskie Zawody Spinningowe, zorganizowany przez Koło PZW nr 54 „Sum” w Wyszogrodzie. Na...
Data: 08-10-2019
                 UWAGA: Zmiany w systemie segregacji odpadów – niebieski worek na papier!     ...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.