Wtorek, 19 luty 2019

remondis logoRemondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o. informuje, że z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Czerwińskiej w dniu 07.11.2016r. do godz. 14.00.

0
0
0
s2sdefault

plakat małyundacja Edukacji Nowoczesnej informuje o rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy", współfinansowanego przez PFRON. Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

0
0
0
s2sdefault

P1240925 małeW dniu 11 października br. odbyła się XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród. W obradach uczestniczyli radni, sołtysi, Sekretarz GiM Wyszogród Anna Kossakowska, Skarbnik Barbara Kopańska. Przewodniczący poinformował obecnych, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w związku z wystąpieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Rady Gminy i Miasta z prośbą o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Wyszogród.
Zmiana aglomeracji Wyszogród spowodowana jest wyłączeniem z jej granic miejscowości dotąd nieskanalizowanej tj. Rębowo oraz uaktualnieniem wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM.
W związku z powyższym Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie podjęła uchwałę nr 131/XXIV/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącej likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszogród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszogród.

0
0
0
s2sdefault

zdjęcie RębowoW związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, rozpoczęły się prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych w miejscowości Rębowo. Zakres wykonywanych robót obejmować będzie:

 • przebudowę skrzyżowania przy Szkole Podstawowej poprzez budowę kolektora krytego mającego na celu poprawę spływu wód powierzchniowych,
 • budowę zatoki autobusowej oraz ciągu pieszego od wysokości kościoła do drogi gruntowej za terenem szkoły wraz z dojściami do skrzyżowania,
 • odnowienie oznakowania poziomego.

Inwestorem powyższych prac jest GDDKiA Odział w Warszawie. Gmina i Miasto Wyszogród wykonała projekt techniczny zakresu wykonywanych prac.

zdjęcie Rębowo 2
zdjęcie Rębowo 2
zdjęcie Rębowo 2
0
0
0
s2sdefault

muzeum

UWAGA !!!
Z uwagi na remont dachu w dniach 22-23.10.2016
Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej będzie - NIECZYNNE !!!

Za utrudnienia przepraszamy

0
0
0
s2sdefault

infoUrząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż 12 października tj. środa w pokoju nr 6 w godz. 16:00 - 17:00 w siedzibie tut. urzędu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych ustnych usług radcy prawnego Pana Andrzeja Krysiuka.

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza Stowarzyszenia oraz grupy niezrzeszone działające na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na konsultacje dotyczące „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród" w dniu 09.11.2016r o godz.14.00 w Wyszogrodzie w Sali Posiedzeń Rady Gminy i Miasta Wyszogród (Hala Sportowa).

0
0
0
s2sdefault

infoInformujemy, że w dniu 19 października (środa) w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pełnił będzie dyżur  Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pan Sławomir Jeznach  w godz. 10.30 - 13.00 w sali ślubów, pok. 6.

0
0
0
s2sdefault

rok wisly180 180 szareSpołeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 oraz Fundacja Rok Rzeki Wisły informuje, że w dniach 15-18.X.2016 rzeczną drogą do Torunia przepłynie orszak drewnianych łodzi tradycyjnych, które zmierzają na inaugurację ROKU RZEKI WISŁY w Toruniu. Zapraszamy mieszańców Wyszogrodu na nabrzeże Wisły w dniu 16.10.2016r., gdzie będziemy świętować przybycie rzecznego orszaku.
Zaproszenie (zobacz)

0
0
0
s2sdefault

P125001928 października odbyła się XXV Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. Podczas sesji kierownik USC Pani Anna Półchłopek poinformowała o zmianach w przepisach prawa w ustawie o ewidencji ludności, dowodach osobistych i aktach stanu cywilnego.

Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • zmiany Uchwały nr 84/IX/2004 Radny Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 03.02.2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejsce sprzedaży oraz uchwalenia zasad usytuowania punktów i warunków wydawania zezwoleń,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2017 r.,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017, 
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej stanowiącej mienie Gminy Wyszogród,
 • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu o nr ewid. 233/10 o pow. 1250m2 , położonej w Wyszogrodzie przy ul. Mickiewicza,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza stanowiącej Mienie Gminy Wyszogród,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród,
 • zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016,
 • rozpatrzenia skargi Pana Macieja Małeckiego Posła na Sejm RP na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Z powyższych, podjętych uchwał wynika, że podatki na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w 2017 r. nieznacznie wzrosły i kształtują się następująco.
Przy naliczaniu podatku rolnego ma zastosowanie obniżona stawka urzędowa przez Radę Gminy 48,00 zł za 1 dt. podobnie jak w roku 2016.
Podatek od środków transportowych nie uległ zmianie.
Podatek od nieruchomości na rok 2017 został uchwalony w następujący sposób dla poszczególnych składników opodatkowania:

 • podwyższono o 1 grosz na gruntach zajętych pod działalnością gospodarczą – 0,87 zł oraz dla gruntów pozostałych – 0,46 zł
 • pozostawiono bez zmian w stosunku do roku 2016 stawki podatkowe dla budynków pozostałych, budynków mieszkalnych i budynków zajmowanych pod działalnością gospodarczą
 • obniżono stawki podatkowe od gruntów pod wodami -4,54 zł., budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanego - 10,59 zł., gruntów niezabudowanych objęte obszarem rewitalizacji - 2,98 zł., oraz od budynków związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł wynikające z górnych stawek wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
0
0
0
s2sdefault

infoInformujemy, że 20 października  2016 r. (czwartek) w budynku Urzędu Gminy pracownicy Związku Gmin Regionu Płockiego w godzinach 9.00 - 13.00 będą pełnić dyżur.

0
0
0
s2sdefault

111Szanowni mieszkańcy,
pragniemy poinformować, iż rozpoczęto prace przygotowawcze nad stworzeniem nowego portalu internetowego poświęconego naszej gminie. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Każdy z Państwa będzie mógł od dzisiaj do dnia 21 października 2016 roku przesyłać swoje sugestie, propozycję oraz pomysły dotyczące nowego serwisu. Mile widziane będą także zdjęcia naszej Gminy i Miasta, a najlepsze z nich stworzą nową, odświeżoną szatę graficzną strony.
Wszelkie Państwa pomysły oraz materiały prosimy przesyłać drogą elektroniczną na specjalnie uruchomioną w tym celu skrzynkę mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0
0
0
s2sdefault

zaproszenie str małe

Samorząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza na obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada 2016 r.
Mszę Świętą połączoną z częścią artystyczną w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego i Gimnazjum w Wyszogrodzie oraz chóru „Promyk" i orkiestry dętej z OSP w Rębowie.
Początek obchodów kościół parafialny w Wyszogrodzie godzina 12:00.

Po obchodach uroczyste przekazanie łodzi ratunkowej dla OSP w Wyszogrodzie.

11.11.2016r. w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie czynna będzie wystawa : „A w Sulejówku nie ma już nikogo" w godzinach 11:00- 17:00

0
0
0
s2sdefault

PLAKAT KONKURS 1 mały„Nic w przyrodzie nie ginie"
Nowy konkurs dla mieszkańców województwa mazowieckiego.
Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z cennych nagród rzeczowych!
Regulamin Konkursu (pobierz)

0
0
0
s2sdefault

remondis logoSzanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród
Informujemy, iż zmienił się nasz numer konta bankowego. W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy.
Bank Pekao, nr konta: 60 1240 6292 1111 0010 6794 4784

Zarząd Spółki
REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

0
0
0
s2sdefault

20161025 103740 małe25 października na cmentarzu wojennym Armii Czerwonej przy ul Żwirki i Wigury w Warszawie, odbyła się uroczystość pogrzebowa trzech członków załogi samolotu Pe-2 zestrzelonego 18 stycznia 1945 r. nad Wyszogrodem. Organizatorem uroczystości był Urząd Wojewódzki w Warszawie. Do zebranych przemówili ambasador Rosyjskiej Federacji w Polsce Pan Sergey Andreev oraz wicewojewoda mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski. Obaj panowie w swoich wystąpieniach podziękowali panu Michałowi Antczakowi i Stowarzyszeniu Sakwa, Muzeum Wisły w Wyszogrodzie oraz samorządowi i władzom Wyszogrodu za pracę przy wydobyciu i ustaleniu nazwisk pilotów.
Na uroczystość przejechała z Anglii siostra Eustachego Czułowskiego, pilota z polskimi korzeniami. W miejscu upadku samolotu w dorzeczu Bzury Stowarzyszenie Sakwa ustawiło krzyż upamiętniający wydarzenie.

0
0
0
s2sdefault

W dniu 02.11.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Płocka 29 w Wyszogrodzie w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (24)231-10-92
Koszt badania ostrości wzroku – Koszt 5zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – Koszt 10zł (Badanie Dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 02.11.2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX

0
0
0
s2sdefault

cmentarz zdjęcieStowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rakowie realizuje projekt pn.: „Cmentarz ewangelicko-augsburski – przywracanie wspólnego dziedzictwa". Głównym celem zadania jest przywracanie wspólnego dziedzictwa poprzez uporządkowanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego we wsi Rakowo. Aktualnie prowadzone są prace polegające na wycince zakrzaczenia. Następnie odgrodzony zostanie teren cmentarza, a znajdujące się tam płyty nagrobkowe zostaną poddane konserwacji. Umiejscowiona zostanie również tablic pamiątkowa. Przewidziany termin zakończenia prac: 31.10.2016r.
Powyższe zadanie dofinansowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

 

cmentarz zdjęcie 2
cmentarz zdjęcie 2
0
0
0
s2sdefault

brpd logoPismo Rzecznika Praw Pacjenta (pobierz)
Strona Rzecznika Praw Pacjenta

0
0
0
s2sdefault

dzień edukacji obrazekDyrektorzy, Nauczyciele, Emeryci,
Pracownicy administracji i obsługi szkół i przedszkola
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania za Waszą trudną i odpowiedzialną pracę, za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej.
Proszę przyjąć w imieniu Samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

0
0
0
s2sdefault

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie zatrudni pracownika socjalnego na zastępstwo.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Planowany termin rozpoczęcia pracy - październik 2016r., zakończenia - luty 2017r.
Osoby zainteresowane zgłaszać się mogą do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ul. Rębowska 42, codziennie w godzinach przyjęć.

Wyszogród, dnia 03.10.2016r.
Kierownik MGOPS w Wyszogrodzie
Grażyna Piotrowska

0
0
0
s2sdefault

6 zasadEuropejski Dzień Seniora -6 zasad rozsądnego seniora- konsumenta (pobierz)

0
0
0
s2sdefault

logo aktualne zgrpUprzejmie przypominamy, że odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do Biura ZGRP chęci oddania odpadów poremontowych (ul. Zglenickiego 42, Budynek S, 09-411 Płock) w terminie od 14 do 7 dni przed terminem wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów na rok 2016. Wniosek dostępny jest na portalu odpadowym: www.odpady.zgrp.pl w zakładce ,,Druki do pobrania'' oraz w siedzibie Biura ZGRP. Pisemnie wypełniony wniosek można również przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady pochodzące z remontów i budów (powstałe w gospodarstwie domowym), prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót np.:

 • drzwi
 • rynny
 • rury PCV
 • styropian
 • opakowania po farbach, klejach o armatura łazienkowa
 • tapety
 • boazerie
 • wata szklana
 • płytki ceramiczne

Odpady budowlane i rozbiórkowe, nie zawierające gruzu można wystawiać we własnych workach lub pojemnikach, pod warunkiem, że gwarantują one bezpieczny załadunek i transport odpadów. Istnieje również możliwość zamówienia u firmy wywozowej usługi podstawienia i odbioru kontenera otwartego lub worka kontenerowego na odpady budowlane zawierające gruz w ramach odrębnej umowy cywilno-prawnej.
UWAGA
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: części samochodowe, opony rolnicze, gruz czysty i zmieszany, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych.
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w wyznaczonym terminie zbiórki odpadów należy wystawić do drogi publicznej lub innej drogi przeznaczonej do użytku publicznego, najpóźniej do godz. 6:00 i ustawić je w miejscu widocznym do odbioru.
*Informujemy, że gruz zmieszany oraz segregowany do 0,5 Mg można bezpłatnie oddać do ,,SKUPO-PSZOK-u'' zlokalizowanego przy ul. Strażackiej 6, 09-530 Gąbin (więcej informacji w zakładce ,,SKUPO-PSZOK").

0
0
0
s2sdefault

P1240918 małeW dniu 30 września 2016r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród, w której uczestniczyli radni, sołtysi, Burmistrz GiM Wyszogród Pan Jan Boszko wraz z pracownikami oraz mieszkańcy. Na Sesję zostali zaproszeni goście: Pani Lucyna Kęsicka Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku wraz z Panem Piotrem Rykowskim Zastępcą ds. Medycznych, Pan Jacek Gruszczyński Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Wojciech Celiński ze Spółki BMC, Pani Joanna Stelmach Dyrektor Oddziału Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz Pani Małgorzata Krasecka z ARiMR.
Przewodniczący Rady GiM Wyszogród Pan Józef Zbigniew Boszko jako pierwszą poprosił o zabranie głosu Panią Dyrektor Lucynę Kęsicką, która udzielała informacji dotyczącej funkcjonowania „Pogotowia Ratunkowego w Wyszogrodzie". Stwierdziła, że usługi medyczne są świadczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i że mieszkańcy Wyszogrodu są zadowoleni ze świadczonych usług, a jeśli pojawiają się jakieś skargi na działalność pogotowia zawsze podejmowane są działania zmierzające do wyjaśnia takich sytuacji. Następnie poprosiła, aby w dalszej części głos zabrał Pan Piotr Rykowski, który jest dyrektorem ds. medycznych i poinformował o zakresie pomocy medycznej świadczonej przez Nocną i Świąteczną Pomoc Medyczną w Wyszogrodzie, o godzinach pracy oraz wyposażeniu w sprzęt. Głos zabierał również dr Wojciech Celiński i poinformował zebranych, kiedy lekarz może przepisać pacjentowi receptę na leki refundowane i o liście leków darmowych dla pacjentów powyżej 75 roku życia.
W dalszej części sesji o głos został poproszony Pan Jacek Gruszczyński, który opowiedział o zasadach postępowania i bioasekuracji w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w związku z wystąpieniem kolejnego ogniska choroby w Polsce. Zaapelował, aby nie nabywać świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła. Prosił jednoczenie obecnych radnych i sołtysów, aby poinformowali hodowców trzody chlewnej o zagrożeniu związanym z afrykańskim pomorem świń i przekazali im przywiezione przez niego ulotki i materiały dotyczące ASF.
W dalszej kolejności Pani Skarbnik Barbara Kopańska dokonała analizy dochodach i wydatkach za I półrocze 2016r. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród,
 • zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016,
 • wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród gm. Wyszogród,
 • wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie na okres 10 lat położonych w miejscowości Grodkowo gm. Wyszogród,
 • wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie na okres 3 lat położonych w miejscowości Grodkowo gm. Wyszogród.

Obrady Sesji zakończyły sprawy różne w których poruszono temat ceny wody, rozkładu jazdy szkolnych autobusów, dróg, oświetlenia ulicznego i nieprzyjemnego zapachu w mieście.

0
0
0
s2sdefault

loga 4.4 str

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju" zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:
- Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru oraz
- Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru. Zainteresowanych zapraszamy 28 października 2016 roku o godzinie 13:00 do małej Sali Bankietowej „Zamkowa" w Wyszogrodzie przy ulicy Rębowskiej 52.

0
0
0
s2sdefault

logo aktualne zgrpInformujemy, że 17 listopada 2016 r. (czwartek) w budynku Urzędu Gminy pracownicy Związku Gmin Regionu Płockiego w godzinach 9.00 - 13.00 będą pełnić dyżur. W czasie dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat przepisów dotyczących czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

0
0
0
s2sdefault
Data: 19-02-2019
Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Informujemy, że dnia 21 lutego 2019r., od godz. 8.00 w budynku przy Kościele Św. Trójcy w Wyszogrodzie, odbędzie ...
Data: 15-02-2019
  Gmina i Miasto Wyszogród zaprasza do zapoznania z niniejszą informacją dotyczącą gazyfikacji naszych terenów. Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców, przedsiębiorców , wsp...
Data: 15-02-2019
Zapraszamy mieszkańców spełniających wymogi, do uczestnictwa w programie Karta Dużej Rodziny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-ro...
Data: 15-02-2019
W wieku 88 lat zmarł Jan Olszewski, były premier, opozycjonista w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Ruchu Odbudowy Polski. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców k...
Data: 13-02-2019
W marcu rozpocznie się wydawanie e-dowodów, czyli nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.  Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdowa...
Data: 11-02-2019
Dnia 8 lutego 2019 r., na zakończenie ferii w Hali Sportowej w Wyszogrodzie odbył się bal karnawałowy dla dzieci, który był podsumowaniem dwutygodniowych zajęć organizowanych przez Urząd Gmin...
Data: 06-02-2019
  Z uwagi na przerwę urlopową w dniach od 07.02 do 11.02 Biuro REMONDIS Aqua Wyszogród będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt  z pracownikami technicznymi za pośrednic...
Data: 06-02-2019
W Centrum Kultury „Wisła" w Wyszogrodzie odbywa się spektakl „Wiślana opowieść”, prezentowany przez Teatr lalek Igraszka.              ...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.