Wtorek, 16 lipiec 2019

Krwiodawcy są wśród nas!

 

W dniu 24 marca odbyła się akcja pobierania krwi. Promocja akcji odbyła się poprzez plakaty, komunikaty wysyłane w mediach społecznościowych, oraz zachęcanie parafian przez proboszcza . 

Już o godz 9:00 mobilny punkt zajechał na parking przed Domem Weselnym ,,Zamkowa". Chętni aby oddać krew już czekali. Do godz 13:00 zgłosiło się 31 osób. Dużą grupę stanowili tego dnia dawcy pierwszorazowi.
Tradycyjnie po oddaniu krwi dla każdego krwiodawcy czekał zestaw czekolad oraz przygotowany przez Foto Krainę i Pizzerię Centrum drobny upominek w postaci bonów rabatowych. W przebiegu akcji wsparcia udzielił również Hotel Wrzos.

Kolejna taka akcja w Wyszogrodzie odbędzie się we wrześniu.

 

foto akcjamz

Autor:M.Zmysłowska

0
0
0
s2sdefault

W dniu 21 marca 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie

Zadanie pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej w m. Wyszogród” zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poprzez Lokalną Grupą Działania – Razem dla Rozwoju.

Gmina i Miasto Wyszogród w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Mecenasów Sportu opracowała, złożyła i rozliczyła wniosek , który uzyskał dofinansowanie w kwocie 36 240,00 zł. przy całkowitej wartości zadania – 38 350,00 zł.

Na terenie siłowni zostały zamontowane części dwustanowiskowych urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz fitness. Siłownia posiada zarówno strefę do ćwiczeń  dla kobiet jak i mężczyzn.

Usytuowanie siłowni w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym placem zabaw pozwoli na wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi.

Siłownia jest ogólnodostępna i bezpłatna dla wszystkich chętnych, więc każdy może z niej korzystać, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

W tym samym dniu odbyło się także uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie w ramach tworzenia spójnej sieci obiektów sportowych.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania czasu w naszym mieście!

 

P1320637

 

P1320698

 

P1320705

 

P1320715

 

P1320721

 

Więcej zdjęc na facebooku Gminy i Miasta Wyszogród. 

0
0
0
s2sdefault
9 marca 2019r.  w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwony Gortat. 
W turnieju wzięło udział 6 drużyn, którym sędziowali p. Bogusław Kawiak oraz p. Wiesław Tomkiewicz, natomiast o  przebieg imprezy zadbał p. Stanisław Lichota. 
Wyniki rozgrywek:
1 miejsce: CKU Sochaczew
2 miejsce: Skarpa Wyszogród
3 miejsce: Voley Sochaczew
4 miejsce: Zjednoczeni Bulkowo
5 miejsce: Żuromin 
6 miejsce: Stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu w Wyszogrodzie. 
Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali puchary z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród- Pani  Iwony Gortat. 
 

1 puchar Burmistrza GiM

 

20190309 150204

0
0
0
s2sdefault

 

 note mamy wyniki auto 1600x800

 

 

 

W dniach 3-4 kwietnia 2019r. w Gminie i Mieście Wyszogród odbyły się wybory Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządów Osiedli oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w 10 Sołectwach po raz kolejny wybrano osoby, które dotychczas pełniły tą funkcję, natomiast w pozostałych 7 nastąpiły zmiany.

W Wyszogrodzie także bez zmian.

Dotychczasowym władzom Sołeckim dziękujemy za 4 letnią pracę i zaangażowanie w rozwój miejscowości.

Jednocześnie składamy serdeczne gratulację wszystkim nowo wybranym Sołtysom, Radom Sołeckim, Zarządowi oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli i życzymy owocnej współpracy dla dobra naszej gminy przez kolejne 5 lat.

Wyniki:

1.Sołectwo Bolino- Wiktor Dobrowolski

2.Sołectwo Chmielewo- Marcin Gutowski

3.Sołectwo Ciućkowo- Wojciech Lubiszewski

4.Sołectwo Drwały- Bogusław Karasiewicz

5.Sołectwo Grodkowo- Mariusz Caban

6.Sołectwo Grodkówko- Magdalena Tatarka

7. Sołectwo Kobylniki- Andrzej Gruszka

8.Sołectwo Marcjanka- Urszula Górnicka

9. Sołectwo Pozarzyn- Tadeusz Kazimierczak

10.Sołectwo Pruszczyn- Henryk Fijałkowski

11.Sołectwo Rakowo-  Hanna Ząbek

12.Sołectwo Rębowo- Agata Panek

13.Sołectwo Rostkowice- Grażyna Wilczyńska

14. Sołectwo Słomin- Marzena Kołakowska

15.Sołectwo Starzyno- Mirosław Paradowski

16.Sołectwo Wiązówka- Danuta Łukasiewicz

17.Sołectwo Wilczkowo- Joanna Lewandowska

18.Osiedle nr 1 w Wyszogrodzie- Piotr Kafliński

19.  Osiedle nr 2 w Wyszogrodzie- Klemens Plichciński

 

Wyniki wyborów do Rad Sołeckich, Zarządów Osiedli zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Wyszogród.

0
0
0
s2sdefault

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 MARCA 2019 r.
O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
O POWIERZCHNI 58.60 m2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. PŁOCKIEJ 29 WYSZOGRODZIE„Fresh Market Wyszogród” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Wyszogrodzie zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 58 m2. Lokal położony jest w budynku „Przychodni Zdrowia” przy ul. Płockiej 29. Wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności – Gabinetu Rehabilitacyjnego.  I. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na „Formularzu Oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie konkursu w ust.1.
Wzór „Formularza Oferty" dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
http://www.freshmarket.wyszogrod.pl (zakładka aktualności)
1. Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 58.60 m2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE PRZY UL. PŁOCKIEJ 29 W WYSZOGRODZIE"
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie Spółki przy ul Płockiej 12 parter budynku .

II. Termin składania ofert upływa w dniu 04-04-2019(czwartek) o godz. 10 00
1. Oferent przed złożeniem oferty winien dokonać oględzin pomieszczeń, które będą dostępne w dniu 28-03-2019
  o godzinie11:00. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu użytkowego w innym terminie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 
794 600 501 , 784 349 838

2. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokalu użytkowego o powierzchni 58.60 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Płockiej 29 w Wyszogrodzie", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

III. Otwarcie ofert:
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-04-2019
(czwartek)o godz. 10.30 w Siedzibie Spółki przy ul Płockiej 12 (parter budynku).
2. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://www.freshmarket.wyszogrod.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Spółki.

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy: Pobierz

2.      Regulamin konkursu: Pobierz

3.      Projekt umowy: Pobierz

4.      Klauzula RODO: Pobierz

0
0
0
s2sdefault

zaproszenie dzien otwarty

0
0
0
s2sdefault
 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 11.04.2019r. (czwartek) godz.18.00 w budynku OSP Wyszogród, tematem spotkania będzie omówienie warunków  pozyskania  dofinansowania na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. 
Wsparcie udzielane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. 
Dofinansowanie obejmuje:  wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń  na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. 
 20 % wkładu własnego!
We własnym zakresie audyt energetyczny(koszt 400- 900 zł w zależności od warunków)
 
Zapraszamy!
ecoecoeco
 
 
 
 
0
0
0
s2sdefault

SKMBT C36019032110350ośw.bielicki

0
0
0
s2sdefault

 

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina i Miasto Wyszogród rozpoczęła bieżący remont drogi gminnej w m. Wyszogród ul. Rybaki/Czerwińska. 

Przepraszamy Mieszkańców wskazanej ulicy za utrudnienia powstałe w ruchu, które będą trącały w okresie od dnia 13.03.2019r. do dnia 15.03.2019r.

 

 

utr. w ruchu wyszogrrod

0
0
0
s2sdefault

Harmonogram wyborów sołtysów20191

 

Harmonogram soltysi 20192

0
0
0
s2sdefault

Informujemy, że dziś  (21.03. 2019r.) w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród w pok. 6, pracownicy Związku Gmin Regionu Płockiego w godzinach 9.00 - 13.00 będą pełnić dyżur.

 zgrp logo1
 
 
0
0
0
s2sdefault

W dniu 11 marca 2019r. w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie odbyła się I Runda Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie wzięli udział w innowacyjnej, interaktywnej formule testów sprawnościowych EuroFit +, wykorzystującej techniki multimedialne.

W turnieju wzięła udział także Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwona Gortat.

Aktywne Szkoły MultiSport to program, którego fundatorem jest firma Benefit Systems, a za realizację odpowiada Fundacja V4Sport z Wrocławia. Jego celem jest wpisanie ruchu w DNA szkół i ponowne wyrobienie w dzieciach nawyku ruszania się.

 

P1320614

 

 

P1320467

 

P1320516

 

P1320578

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

                                          

 

 

ogloszenie1 Copy

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kobylniki, która stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 260/XLVIII/ 2018 z dnia 29 06 2018r.

     I. Położenie: Obręb Kobylniki   gm. Wyszogród.

   II. Nr działki. 309/9 o pow. 1521 m 2 i 309/10 o pow. 1520 m 2

   III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród,

         jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00064499/5

   IV. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

       W/w. nieruchomości nie mają obecnie obowiązującego planu zagospodarowania , który

         obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków

         zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród, działki położone są na

         terenach zabudowy mieszkaniowej rolniczej ( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia

         29 XII 2009 roku ). Na działce nr 309/9 znajduje się słup energetyczny.

   V. Cena wywoławcza nieruchomości :

         nr działki 309/9 o pow. 1521 m 2 -   30 000,00 złotych    

         nr działki 309/10 o pow.1520 m2 -   39 000,00 złotych      

         Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny  

         wywoławczej.

VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

       Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku o godz. 9,- w Sali Urzędu

       Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości                              

       5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu 86 9011 0005

       0000 0101 2000 0020 Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 5 kwietnia 2019 r ( pieniądze          

       na koncie urzędu ).

       Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone        

       przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia      

       nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej  

       przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

       Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności        

       proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela  

       o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania

     przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UG i M Wyszogród, pokój nr.10, pod numerem telefonu 024/ 2672633, oraz na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                

                                                              

0
0
0
s2sdefault

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni dyżur w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w pok.5 do godz.12.00.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnych porad.

 

Powiatowy Rzecznik 2 1

0
0
0
s2sdefault

addeco13.03.2019

0
0
0
s2sdefault

KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK

OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W związku z organizacją mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku zgłaszania
do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego chęci oddania odpadów tj.:

 • Opony do 4 szt. rocznie
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Baterie
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

oraz

 • Odpady remontowo-budowlane (bez styropianu, bez gruzu, bez smoły/papy)


Druk wniosku dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce: „Druki do pobrania”. Wypełniony wniosek można przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres Biura ZGRP: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock lub złożyć osobiście podczas dyżuru pracowników Biura ZGRP w Państwa Urzędzie Gminy bądź dostarczyć do Biura ZGRP.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski na odbiór ww. odpadów należy składać w terminie

 • do dnia 30 marca 2019 r. dla zbiórki wiosennej - w przypadku, gdy termin zbiórki nie został określony w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych;
 • do 14 dnia przed datą zbiórki - jeśli termin zbiórki został wskazany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

O terminie odbioru odpadów Związek poinformuje mieszkańców telefonicznie, drogą e-mail (jeśli adres
e-mail został wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz poda termin odbioru do publicznej wiadomości w formie komunikatu na portalu odpadowym:
www.odpady.zgrp.pl – dot. właścicieli nieruchomości, dla których nie określono w hemogramie odbioru odpadów komunalnych na rok 2019 r. terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych.

WAŻNE INFORMACJE:

 • w ramach mobilnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie są odbierane odpady takie jak: styropian budowlany, gruz, papa, azbest, odpady pochodzące z remontów lub prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych oraz wykonywanych przez wykonawców robót budowlanych;
 • w ramach stawki opłaty, podczas mobilnej zbiórki, można oddać do 4 szt. opon rocznie, liczonych łącznie
  na jedno gospodarstwo domowe
  ,
  pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych
  i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej
  lub rolniczej, o rozmiarze do 56 cm (22 cale);
 • w ramach mobilnej zbiórki odpadów remontowo-budowlanych odbierane są wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Niniejsza zbiórka nie obejmuje odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, tj. : meble z gospodarstw agroturystycznych, elementy
  z demontażu pojazdów (fotele samochodowe, zderzaki), folie po sianokiszonkach, opakowania
  po opryskach rolniczych itp.
  Powyższe odpady należy oddać uprawnionemu podmiotowi na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej.

UWAGA: Brak wniosku będzie skutkował brakiem odbioru odpadów. Firma odbiera odpady zgodnie
z rejestrem i nie objeżdża całej gminy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku złożenia wniosku, reklamacje dotyczące braku odbioru ww. odpadów nie będą uznawane.

0
0
0
s2sdefault

tablice wyb.2019

0
0
0
s2sdefault

W dniu 11 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Rębowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie historyczno-patriotyczne pod tytułem „Stanisław Górecki – zapomniany bohater z Rębowa i Wyszogrodu”, przygotowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyszogrodzie Filia w Rębowie.

            Pan Stanisław Górecki urodził się w 7 listopada 1912 r. w Rębowie. Szkołę podstawową ukończył 28 listopada 1928 r. w Wyszogrodzie. Następnie naukę kontynuował w 3-letniej Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Ostrołęce. Pierwszą pracę otrzymał 6 czerwca 1932 r. w Polskich Zakładach Skody w Warszawie. W czasie od 5 marca 1934 r. do dnia 11 września 1935 r. pan Stanisław pełnił obowiązkową służbę wojskową. Po zakończeniu służby wojskowej otrzymał pracę w Państwowych Zakładach Lotniczych, Wytwórni Silników Lotniczych Okęcie w charakterze laboranta wytrzymałości materiałów. W dniu 10 września 1940 r. został przyjęty i zaprzysiężony do Polskiej Organizacji Zbrojnej pod pseudonimem „Andrzej”, otrzymując funkcję dowódcy plutonu w I Kompanii. W dniu 19 września 1943 roku został aresztowany przez gestapowców w swoim rodzinnym domu. Podczas przesłuchań we więzieniu w Płocku, był wielokrotnie bity i torturowany. Po przeprowadzonym śledztwie w grudniu 1943 r. został uznany winnym i skazany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Tam został przydzielony do pracy w fabryce budowy samolotów Heinkla Heinklelwerke. Mimo trudów związanych z pobytem w obozie, udało mu się przeżyć. Do domu rodzinnego w Rębowie wrócił 19 czerwca 1945 r., a swoje wspomnienia związane z aresztowaniem i pobytem w obozie koncentracyjnym spisał.

            Wybrane fragmenty wspomnień Pana Stanisława Góreckiego zostały odczytane przez Panią Małgorzatę Madany, Panią Małgorzatę Majewską oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Rębowie. Wstrząsające wspomnienia wywołały ogromne wzruszenie na twarzach licznie zgromadzonych słuchaczy. O oprawę muzyczną spotkania zadbała Orkiestra Dęta OSP Rębowo pod wodzą Kapelmistrza Pana Jerzego Jakowskiego. Orkiestra zaprezentowała utwory patriotyczne, które podkreśliły podniosły charakter uroczystości. Podczas spotkania zgromadzeni mogli podziwiać wystawę dotyczącą życia Pana Stanisława Góreckiego, przygotowaną dzięki materiałom przekazanym przez jego córkę – Elżbietę Szymańską.

            Na koniec, Pani Małgorzata Madany podziękowała przybyłym gościom i mieszkańcom oraz poinformowała, że pełen tekst ze wspomnieniami Pana Stanisława Góreckiego będzie dostępny dla zainteresowanych w Bibliotece w Rębowie.  

 

 

zdj 1 10.03.19

 

2 10.03.19

 

3 10.03.19

 

4 10.03.19

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

W dniu dzisiejszym (29.03.2019r.) zaszczycił nas swoją obecnością Wojewoda Mazowiecki- Pan Zdzisław Sipiera, którego oprowadziła po naszym mieście Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwona Gortat.

Bardzo dziękujemy za wiele serdecznych słów i liczymy na ponowne odwiedziny.

 

 

 P1320938

 

 

P1320949

 

 

 

 ajhakjashkisuhlisauhas

0
0
0
s2sdefault

W dniu 16.03.2019r., Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Pani Iwona Gortat wraz z Radnym Gminy i Miasta Wyszogród – Panem Arkadiuszem Błaszczykiem oraz Kierownikiem USC w Wyszogrodzie- Panią Anną Półchłopek w imieniu samorządu gminy i jej mieszkańców złożyli Państwu Stanowskim najserdeczniejsze życzenia z okazji  jubileuszu Diamentowych Godów.

Tak wiele lat razem to symbol wierności i miłości, to dowód wzajemnego zrozumienia i piękny przykład dla młodych pokoleń.

Za trud pracy i wyrzeczeń, za radości i smutki życia codziennego Jubilaci zostali wyróżnieni odznaczeniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy, które wręczyła Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwona Gortat.

Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu, oraz radości z dzieci, wnuków i prawnuków.

Gratulujemy szczęśliwego pożycia małżeńskiego oraz zdrowia i uśmiechu przez kolejne lata.

 20190316 1503570

 

20190316 150033

 

20190316 150144

0
0
0
s2sdefault

W minioną sobotę 9 marca br. w Domu Strażaka w Wyszogrodzie odbył się Dzień Kobiet, w którym licznie wzięły udział Panie z terenu Gminy i Miasta Wyszogród.

Uroczystość rozpoczęła Pani Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Iwona Gortat wraz z Posłem na Sejm RP – Panem Maciejem Małeckim, którzy złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym Paniom.

Podczas wydarzenia odbył się występ zespołu „Retro” oraz zespołu tańca w kręgu „Mavilena”, którzy zabawiali gości przez cały wieczór.

Nie zabrakło także toastów oraz wręczenia kwiatów obecnym Paniom przez Panią Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Iwonę Gortat i Pana Posła – Macieja Małeckiego.

Paniom składamy raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia,   zdrowia, radości i jak najwięcej spokoju w codziennym przezwyciężaniu i rozwiązywaniu różnych, czasami trudnych problemów życiowych.

 

 

 

 

53461909 790825144649568 7528285703688421376 o

 

53752227 790826694649413 8436022454672949248 o

 

53903798 790826821316067 7017783747697180672 o

 

52598572 790826087982807 8972421628939993088 o

 

53799262 790827211316028 2279062406359416832 o

Więcej zdjęć na facebooku: Gmina i Miasto Wyszogród

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Dnia 28.03.2019r. odbył się  jubileusz 125-lecia Płockiej Energetyki w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Uroczysta gala z okazji 125 lat płockiej energetyki zbiegła się w czasie z 90. rocznicą utworzenia w Płocku elektrowni miejskiej.
W jubileuszowym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele lokalnej społeczności i samorządu oraz władz państwowych.
Podczas gali zasłużonym pracownikom energetyki wręczone zostały odznaczenia państwowe oraz zakładowe. Wśród wyróżnionych znalazł się także Wyszogrodzianin- Roman Bratkowski , który otrzymał odznaczenie "Za zasługi dla rozwoju płockiej energetyki", wręczone przez wicemarszałka Senatu RP Marię Koc, wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana, Wiceprezesa Energii Operator SA Wiesława Jasińskiego oraz Dyrektora Generalnego Płockiego Oddziału Energa Operator Michała Magdziarza.

Serdecznie gratulujemy!

20190328 1621231111

 

20190328 162155qqqq

 

 

0
0
0
s2sdefault

rebowo kabaret 2019

0
0
0
s2sdefault

 herb wyszogrodu mały

 11 marca dzień sołtysa 2019

Drodzy Sołtysi

oraz Przewodniczący Osiedli

Gminy i Miasta Wyszogród!

Z okazji Waszego święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

oraz podziękowania za trud i wysiłek w sprawowaniu tej zaszczytnej funkcji.

Życzymy zdrowia, radości, a także satysfakcji z życia zarówno prywatnego

jak i publicznego.

Niech Wasza praca będzie owocna i służy wszystkim przez długie lata.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

            Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta                 Burmistrz Gminy i Miasta

   Wyszogród                                                         Wyszogród

       Barbara Dominikiewicz                                             Iwona Gortat

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

 

 

 

 

Harmonogram wyborów sołtysów20191

Harmonogram soltysi 20192

 

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie przeprowadzenia wyborów:

http://ugimwyszogrod.bip.org.pl/?tree=1689%2CWybory+So%C5%82tys%C3%B3w+2019&fbclid=IwAR0bKZ4vlMPFszxUHbZLx4yluzYjEOGrNrd4Gg301gmc6oQhlRUnk6LEmzY

0
0
0
s2sdefault

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2019
O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
O POWIERZCHNI 58.60 m2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. PŁOCKIEJ 29 WYSZOGRODZIE

„Fresh Market Wyszogród” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Wyszogrodzie zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 58 m2. Lokal położony jest w budynku „Przychodni Zdrowia” przy ul. Płockiej 29. Wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności- gospodarczej- działalności medycznej-preferowana działalność – prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego.

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na „Formularzu Oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie konkursu w ust.1.
Wzór „Formularza Oferty" dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
http://www.freshmarket.wyszogrod.pl (zakładka aktualności)
2. Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 58.60 m2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE PRZY UL. PŁOCKIEJ 29 W WYSZOGRODZIE"
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie Spółki przy ul Płockiej 12 parter budynku .
II Termin składania ofert upływa w dniu 03-04-2019 (Środa) o godz. 10:00

1. Oferent przed złożeniem oferty winien dokonać oględzin pomieszczeń, które będą dostępne w dniu 27-03-2019 o godzinie11:00. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu użytkowego w innym terminie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.:
794 600 501 , 784 349 838

2. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert
na najem lokalu użytkowego o powierzchni 58.60 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Płockiej 29 w Wyszogrodzie" - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.
III. Otwarcie ofert:
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu03-04-2019 (Środa) o godz. 10.30 w Siedzibie Spółki przy ul Płockiej 12 parter budynku.
2. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://www.freshmarket.wyszogrod.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Spółki.

Załączniki do ogłoszenia:

1.      Klauzula RODO;  Pobierz

2.      Regulamin konkursu;  Pobierz

3.      Formularz ofertowy;  Pobierz

4.      Projekt umowy.  Pobierz

 

 

0
0
0
s2sdefault

dzień kobiet 2019 ost

0
0
0
s2sdefault

 

Trwa rekrutacja na BEZPŁATNE szkolenia !!!

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o możliwościach, jakie daje Ci dzisiaj internet? Chcesz korzystać z sieci efektywnie i bezpiecznie? Zapisz się na BEZPŁATNE szkolenia organizowane przez Gminę i Miasto Wyszogród!
Najważniejszy wymóg aby móc ubiegać się o uczestniczenie w projekcie to ukończony 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe szkolenia dla 12 osobowych grup.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe dostosowane do wybranego przez niego modułu szkoleń.

Uczestnicy szkoleń będą mogli wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe:

 1. „Rodzic w Internecie”
 2. „Mój biznes w sieci”
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
 4. „Działam w sieciach społecznościowych”
 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
 6. „Rolnik w sieci”
 7. „Kultura w sieci”

Nabór uczestników potrwa do chwili wykorzystania wszystkich miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje :
Kinga Caban- tel. 24 267 26 31
Sylwia Ziętara- tel. 24 267 26 20

Wnioski do pobrania: http://wyszogrod.pl/aktualnosci/z-zycia-miasta/706-bezplatne-szkolenia-w-ramach-projektu-podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszkancow-wojewodztwa-mazowieckiego-serdecznie-zapraszamy-do-zapisow

 

plakat jpg cyfr2019

 

 

0
0
0
s2sdefault

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU NA TERENIE MIASTA WYSZOGRÓD

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje wszystkich zmotoryzowanych, że w dniu dzisiejszym tj. 18 marca 2019r. rozpoczęto prace związane z remontem ubytków w jezdniach asfaltowych na terenie miasta Wyszogród. W związku z powyższym ruch pojazdów w niektórych miejscach może być utrudniony. Prace potrwają maksymalnie do piątku 22 marca 2019r., w zależności od warunków atmosferycznych. Prosimy o bezpieczną i ostrożną jazdę.

0
0
0
s2sdefault

PLAKAT A3 pion 1

 

 

Załączniki : 

1. Regulamin projektu zobacz

2.Załącznik nr 1 do Regulaminu zobacz

3.Załącznik nr 2 do Regulaminu zobacz

4.Załącznik nr 3 do Regulaminu zobacz

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
Data: 16-07-2019
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogród zwraca się z gorącą prośbą do osób parkujących samochody przy stacji LPG w Wyszogrodzie na drodze technologicznej wzdłuż DK 50 o parkowanie pozostawi...
Data: 11-07-2019
  Ośrodek szkoleniowy On Sp. z o.o. zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu – Certyfikowany Monter Instalacji Fotowoltaicznych z uprawnieniami UDT. Szkolenie jest w 100% darmowe poniewa...
Data: 05-07-2019
W dniu 05.07.2019 (piątek) z powodu awaria wodociągowej na ul. Narutowicza w godzinach od 10.00 do 13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na ul. Narutowicza oraz osiedle Czerwińska. Za utr...
Data: 04-07-2019
Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych od 1 lipiec 2019r   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze in...
Data: 03-07-2019
KOMUNIKAT! W dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 19.43 (piątek)- otrzymaliśmy informację, że Związek Gmin Regionu Płockiego nie podpisał umów z Wykonawcami na odbiór i zagospodarowanie odpadów...
Data: 02-07-2019
  Szanowni Państwo ! W związku z podjęciem decyzji przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego o podniesieniu po raz kolejny stawki za odbiór odpadów komunalnych, która od 1 lipca 201...
Data: 27-06-2019
        WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020 – 2023 Opublikowano: 05 czerwiec 2019 W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W zw...
Data: 27-06-2019
  Uwaga! Zmiana miejsca dyżuru ZGRP! W związku z dyżurem pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego dla mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród w dniu 27 czerwca 2019r. Burmistrz Gminy i ...
Data: 26-06-2019
  W dniu 27.06.2019 (czwartek) z powodu prac naprawczych na głównej linii wodociągu na ul. Czerwińskiej w godzinach od 9.00 do 12.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia...
Data: 25-06-2019
Urząd Stanu Cywilnego w Wyszogrodzie zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich z Gminy i Miasta Wyszogród, które obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego i chciałyby się ubiegać...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.