Niedziela, 23 wrzesień 2018

Modernizacja systemu grzewczego budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciućkowo”

W dniu 09.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót dla zadania współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 p.n. - „Modernizacja systemu grzewczego budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciućkowo”

Całkowita wartość zadania wyniosła: 14 900,00 zł

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 7 300 zł

W ramach projektu w świetlicy wiejskiej w Ciućkowie zostało zmodernizowane ogrzewanie budynku. Odnowiona instalacja w znaczący sposób podniesie funkcjonalność i standard budynku w którym odbywają się wszystkie ważne spotkania dotyczące losów mieszkańców wsi, spotkania społeczne i wydarzenia kulturalne.

mazowsze ins. sołectw. 2018

 

Ciućkowo 1Ciućkowo 2Ciućkowo 3

 

0
0
0
s2sdefault

„ Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały

 W dniu 09.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót dla zadania współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 p.n. - „Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały”

Całkowita wartość zadania wyniosła: 13 500,00 zł

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego : 6 500 zł

 Pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie pozwoliło na zakup dodatkowego wyposażenia budynku straży m.in. krzeseł, stołów, kurtyny scenicznej, warników do wody. Dzięki zakupionemu sprzętowi budynek, który służy mieszkańcom wsi również jako świetlica wiejska, poprawi jakość i komfort odbywających się tam spotkań lokalnej społeczności.

 logo mazowszeDrway1

Drway2Drway3Drway4

0
0
0
s2sdefault

 

 

W dniu 25 lipca 2017r. Gmina i Miasto Wyszogród podpisała umowę z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840 mb, gmina Wyszogród”.

Celem projektu jest utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogi łączącej miejscowości Marcjanka i Starzyno, a także stworzenie wygodnego połączenia Starzyna z DK 62, co w znaczący sposób ułatwi oraz skróci czas dojazdu mieszkańców do gospodarstw, użytków rolnych oraz w/w drogi krajowej. 

 

 

logo Mazowsze

0
0
0
s2sdefault

Bez nazwy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego

 

Beneficjent

Gmina i Miasto Wyszogród

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania : 50 318,00 zł

Przewidywany okres realizacji : kwiecień – maj 2018r.

 

Głównym celem projektu jest zachowanie jednego z elementów dziedzictwa lokalnego poprzez przeprowadzenie remontu zabytkowych schodów zlokalizowanych w Wyszogrodzie prowadzących do siedziby Gminy Żydowskiej. Planowane prace restauratorskie spowodują przywrócenie funkcjonalności schodów, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dodatkowo przy schodach zostanie zamontowana tablica informacyjna przedstawiająca historię tego miejsca wraz z fotografiami.

0
0
0
s2sdefault

 

 

Gmina i Miasto Wyszogród w roku bieżącym rozpocznie realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności u 280 uczniów w wielu 6-15 lat szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy i Miasta Wyszogród (SP Rębowo, SP Kobylniki, SP Wyszogród, Gimnazjum w Wyszogrodzie). W okresie dwóch lat szkolnych uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z nauk przyrodniczo-matematycznych, warsztatach z języka angielskiego jak również będą podnosić kompetencje z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem pakietu MS Office oraz programów graficznych.

Efektem zajęć pozalekcyjnych z nauk ścisłych, językowych oraz komputerowych będzie wzrost wiedzy z tego zakresu odzwierciedlony w przyszłości w lepszych wynikach testów i sprawdzianów.

W ramach projektu zostaną wyposażone szkolne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz informatycznych. Zakupiony sprzęt pozwoli na  prowadzenie ciekawych oraz interesujących dla uczniów zajęć opierających się na eksperymentach, doświadczeniach, laboratoriów oraz nauce dokonywania badań. Zakup sprzętu pozwoli na efektywniejszą realizację kółek zainteresowań.

Całkowita wartość projektu: 926 812,50 zł

Wnioskowane dofinansowanie : 875 332,50 zł

W tym współfinansowanie

  • z UE : 741 450,00 zł
  • krajowe z budżetu państwa : 133 882,50 zł

Wkład własny gminy : 51 480,00 zł

 

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
Data: 21-09-2018
„ Modernizacja systemu grzewczego budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciućkowo” W dniu 09.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót dla zadania współfinansow...
Data: 21-09-2018
„ Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały ”  W dniu 09.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót dla zadania współfinansowanego przy pomoc...
Data: 08-03-2018
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego &nbs...
Data: 18-08-2017
    W dniu 25 lipca 2017r. Gmina i Miasto Wyszogród podpisała umowę z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produ...
Data: 01-08-2017
    Gmina i Miasto Wyszogród w roku bieżącym rozpocznie realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” w ra...
Data: 04-07-2017
W dniu 10 maja 2017 r. Gmina i Miasto Wyszogród podpisała umowę z Powiatem Płockim na dofinansowanie projektów objętych programem pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umund...
Data: 28-03-2017
W roku 2015 Gmina i Miasto Wyszogród zakończyła realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”. Projekt został dofinansowany w...
Data: 15-01-2018
ANKIETA DOTYCZĄCA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA na potrzeby PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYNEJ Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysz...
Data: 15-01-2018
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród jest dokumentem strategicznym określającym ramy działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Stanowi on prz...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.