Projekty - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Pozostałe wiadomości

W związku z pozyskaniem przez Gminę i Miasto Wyszogród środków finansowych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), przeznaczonych na wsparcie realizacji projektów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pracach nad aktualizacją Strategii Społecznej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2006-2013.

Zarówno lokalne strategie, jak i ich aktualizacje powinny powstawać w wyniku dyskusji środowisk lokalnych, z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności dlatego zachęcamy serdecznie do włączenia się w proces integracji społecznej na terenie gminy Wyszogród.

Każda gmina przygotuje własny plan usług uwzględniający jej specyficzną sytuację. Finansowaniu z Programu Integracji Społecznej podlegają następujące usługi:

    dla dzieci i młodzieży
    dla osób starszych
    dla rodzin

Program Integracji Społecznej skupia się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz mobilizacji kapitału społecznego. Główne cele działań podjętych w ramach PIS, to:

    Budowa potencjału gmin wiejskich w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.
    Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców.
    Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie innych programów w obszarze integracji społecznej.