Czyste powietrze - informator - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Lepsze standardy w programie „Czyste Powietrze”. Od 14.06.2024 r. ważne zmiany przy wyborze pomp ciepła

Obowiązek wyboru pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów (tzw. listy ZUM) oraz wykonania audytu energetycznego – to najważniejsze zmiany, które dotyczą beneficjentów programu „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r. Rozwiązania te mają zapewnić osobom korzystającym z programu możliwość odpowiedniego wyboru urządzeń grzewczych, właściwych dla danego domu, a także uchronić użytkowników pomp ciepła przed zawyżonymi rachunkami za energię.

729x308.png

Od 14 czerwca 2024 r. beneficjentki i beneficjentów programu obowiązują nowe zasady:

 • Pompy ciepła oraz kotły na biomasę będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne zostaną potwierdzone wpisem na listę ZUM: https://lista-zum.ios.edu.pl/;   
 • Obowiązek wykonania audytu energetycznego przy wyborze pompy ciepła. Dofinansowanie na audyt wynosi do 1,2 tys. zł i pokrywa do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Program „Czyste Powietrze” nie stoi w miejscu, cały czas się rozwija. Wprowadziliśmy już kilka ważnych zmian, aby zwiększyć jego efektywność i szczelność. Odtąd najwyższy poziom dofinansowania może dotyczyć tylko jednego domu na jednego wnioskodawcę. Doprecyzowaliśmy zasady prefinansowania i pełnomocnictw przy wypłacie dotacji. Aby zapewnić jak najlepszą ochronę beneficjentek i beneficjentów, wprowadzamy też obowiązek wyboru z listy ZUM pomp ciepła i kotłów na biomasę – powiedziała Dorota Zawadzka‐Stępniak, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – Co ważne, osoby decydujące się na instalację pompy ciepła muszą od 14 czerwca tego roku wykonać najpierw audyt energetyczny, który wykaże, jakie źródło ciepła będzie właściwym rozwiązaniem dla danego budynku. Zależy nam, aby rozwiązania techniczne były dostosowywane do właściwego zapotrzebowania na energię w budynku, dlatego tak ważne jest przygotowanie dobrego audytu energetycznego. Na taki audyt także zapewniamy wsparcie finansowe.

Obowiązkowy audyt z dotacją

Dofinansowanie do wykonania audytu energetycznego wynosi do 1,2 tys. zł i pokrywa do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Jak wskazują doradcy energetyczni, nadal brakuje powszechnej wiedzy o tym, że pompa ciepła nie w każdym budynku jest dobrym rozwiązaniem i w przypadku starych domów nierzadko niezbędna jest najpierw ich termomodernizacja, czyli docieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. To właśnie audyt energetyczny pomoże przygotować inwestorowi optymalny zakres takich prac i pomoże obniżyć rachunki za energię.

Które urządzenia tylko z listy ZUM?

Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” będą kosztem kwalifikowanym tylko, jeśli ich parametry techniczne zostaną potwierdzone wpisem na listę ZUM.  Trafią tam docelowo tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne. Firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o czasowy wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im obecność na liście na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2024 r.

Warto jednak podkreślić, że od 2025 roku na liście ZUM pozostaną tylko i wyłącznie pompy ciepła z parametrami potwierdzonymi pełnymi badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym na terenie UE lub krajów EFTA. Zgodnie z wymogami programu „Czyste Powietrze”, należy dostarczyć raport z takich badań do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego (IOŚ-PIB), który na zlecenie NFOŚiGW prowadzi listę ZUM.

Obowiązek wyboru z listy ZUM dotyczy także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie. W tym przypadku jednak firmy nie muszą przechodzić żadnych nowych procedur, ponieważ dla tego typu urządzeń nie są wymagane żadne nowe dokumenty.

Program „Czyste Powietrze”, realizowany w latach 2018-29, to największa proekologiczna inicjatywa służąca walce ze smogiem i poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”
 
Uszczelnienie listy ZUM dotyczy wszystkich
 
Obecna wersja programu z dnia 22.04.2024 r. zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze (tańsze) ogrzewanie polskich domów.
 
Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:
1. wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
2. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację
na urządzenia spoza listy ZUM;
3. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.
 
Zamknięcie listy zielonych urządzeń i materiałów dotyczy również producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła, znajdujące się obecnie na liście ZUM, wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Uszczelnienie listy ZUM – jak już wspomniano – obejmuje również kotły zgazowujące drewno i te na pellet drzewny, ale w tym przypadku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. O szczegółach technicznych nowych wymogów, pisaliśmy wielokrotnie na stronie programu: czystepowietrze.gov.pl.
 
Najwyższe dofinansowanie
Kolejną istotną zmianą w „Czystym Powietrzu” jest kwestia zasad wnioskowania w ramach części 3) programu. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania). Tutaj też – podobnie jak przy liście ZUM – obowiązuje okres przejściowy do 13.06.2024 r. włącznie.
 
 • Nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania należy rozumieć tak, że:
 • Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą;
 • Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający
  poniższy warunek;
 • Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa
 • na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.
Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione
 
 • W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.
 • W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”są dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze
Zmiany w programie czyste powietrze od 3 stycznia 2023 r.

1. Podniesienie wysokości progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania:

- z 1564 na 1894 w gospodarstwie wieloosobowym;

- z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Podniesienie wysokości progów dochodowych uprawniających do najwyższego poziomu dofinansowania:

- z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,

- z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

3. Podwyższenie progu dochodowego dla osób uprawnionych do poziomu podstawowego
- z 100 000 na 135 000 zł

4. Wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,  z uwagi na rosnące ceny zarówno usług jak i towarów.

5. Możliwości złożenia drugiego wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniejszy wniosek dotyczył tylko wymiany kotła.

6. Wdrożenie ścieżki bankowej programu - kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

7. Konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy realizacji zadania ocieplenie przegród budowlanych.

8.  Możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Więcej szczegółów dotyczących zmian w programie Czyste powietrze dostępnych na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl oraz w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się
w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.


Gmina i Miasto Wyszogród uruchomiło punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, że w związku z zawartym aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Wyszogród został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła bądź poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

 • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
 • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
 • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
 • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
 • Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
 • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników

Punkt konsultacyjny będzie przyjmował interesantów w następujących godzinach:

 • wtorki w godz. 8 00 – 13 00
 • środy w godz. 1200 – 17 00

Konsultacje będą prowadzone osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pokój nr 3, pod numerem 24 267-26-20.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) – imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą), telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail (potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta).
 2. Informacje o współmałżonku Wnioskodawcy– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
 3. Informacje o pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego – imię
  i nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy.
 5. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Numer księgi wieczystej nieruchomości.
 7. Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków).
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy).
 9. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2].
 10. W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza należy podać:
  1. powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej [m2],
  2. procent powierzchni przeznaczonej na działalność,
  3. liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”
są dostępne na stronie: https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja.


Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Informacje szczegółowe na temat programu znajdziecie Państwo na dedykowanych stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl otwiera się w nowej karcie

www.nfosigw.gov.pl otwiera się w nowej karcie

UWAGA: Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1657,wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga-czesc-programu-czyste-powietrze-2-0.html otwiera się w nowej karcie

Zapisz się do naszego newslettera