Stawki opłat - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku zostały ustalone na podstawie uchwały nr 278/XLVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, które wynoszą:

1) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosi – 30,00 zł od jednego mieszkańca,

2) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi - 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby,

3) roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi - 200,00 zł za rok,

4) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - 60,00 zł od jednego mieszkańca,

5) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - 400,00 zł.

Link do uchwały nr 278/XLVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obowiązujące od 1 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zostały ustalone na podstawie uchwały nr 232/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stawki opłat wynosiły:

1) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosiła – 28,00 zł od jednego mieszkańca,

2) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła - 4,00 zł od stawki opłaty,

3) roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosiła - 190,00 zł za rok,

4) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła - 56,00 zł od jednego mieszkańca,

5) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła - 380,00 zł.

Link do uchwały nr 232/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku zostały ustalone na podstawie uchwały nr 105/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty wynosiły:

1) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosiła – 24,00 zł od jednego mieszkańca,

2) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła - 1,00 zł od stawki opłaty,

3) roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosiła - 165,00 zł za rok,

4) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła - 48,00 zł od jednego mieszkańca,

5) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosiła dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła - 330,00 zł.

Link do uchwały nr 105/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.


TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, raz na miesiąc, z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, raz w roku, w terminie do 30 czerwca za rok kalendarzowy.

Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany w informacji dla każdej nieruchomości.

Link do uchwały nr 106/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zapisz się do naszego newslettera