Elektrośmieci - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród udostępnia informację o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) – sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami
i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go (art. 4 pkt. 24 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
Pod pojęciem zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu (art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu (art. 36 pkt 23 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
Jednocześnie informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany od właścicieli nieruchomości w ramach tzw.: „mobilnej zbiórki” organizowanej dwa razy w roku (maj, październik). Odbiór odpadów w ramach ww. zbiórki wymaga zgłoszenia do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w terminie od 14 do 7 dnia przed datą mobilnej zbiórki odpadów.
Uwaga!
Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

INFORMACJA ORAZ WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ELEKTROŚMIECI (.pdf)

Zapisz się do naszego newslettera