Rolnictwo - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Gmina Wyszogród położona jest nad północnym brzegiem Wisły. Zajmuje powierzchnię 98 km2, z czego 13,9 przypada na miasto, a 84,1 na 17 sołectw. Jest typową gminą rolniczą o powierzchni ogólnej 9 793 ha, z czego użytki rolne zajmują 6 100 ha co stanowi 62,3 % ogólnej powierzchni.

Z użytków rolnych, grunty orne zajmują powierzchnię 5 900 ha tj. 96,7 % użytków rolnych, sady 102 ha tj. 1,67 %, łąki 98 ha tj. 1,6 %. W ogólnej powierzchni gminy znajdują się również lasy 700 ha tj. 7,15 %. Przeważają gleby III i IV klasy, które stanowią łącznie 73 % gleb. Średni wskaźnik bonitacji wynosi 0,99. największą grupę stanowią gospodarstwa od 7 do 10 ha. Średni areał w ostatnich latach sukcesywnie rośnie i aktualnie wynosi 8,70 ha. Zachodzące zmiany struktury gospodarstw są istotnie zauważalne i postępują w kierunku prawidłowego ich funkcjonowania. W sektorze zasiewów dominują zboża, które stanowią 3 732 ha gruntów co stanowi 61,18 % użytków rolnych, w tym:

pszenica ozima 461ha   7,56%  
pszenica jara   437ha   7,16%  
żyto   635ha   10,40%  
jęczmień ozimy   34ha   0,56%  
jęczmień jary   580ha   9,51%  
owies   186ha   3,00%  
pszenżyto   570ha   9,43%  
mieszanki zbożowe   572ha   9,38%  
kukurydza na ziarno   18ha   0,30%  
kukurydza na kiszonkę 189ha   3,10%  
rzepak   50ha   0,80%  

 

Oraz pozostałe uprawy, które zajmują 2 168 ha gruntów co stanowi 35,5%:

 

ziemniaki   532ha   8,70%  
buraki cukrowe 312ha   5,10%  
warzywa gruntowe (kapusta, kalafior, brukselka)   306ha   5,00%  
truskawki   118ha   1,94%  
koniczyny i inne   900ha   14,8%

 

Stan inwentarza na terenie gminy kształtuje się następująco:

  • Bydło 3 205 szt., w tym 1 457 szt. Krów;
  • Trzoda chlewna 8 495 szt., w tym 925 szt. Loch;
  • Owce 305 szt.

Ogólnie w gminie znajduje się 957 gospodarstw indywidualnych, z czego 224 gospodarstwa w mieście i 733 gospodarstwa na wsi oraz 1 SKR w Rębowie. Na terenie gminy nie ma żadnego punktu prowadzącego skup zboża. Najbliższym odbiorcą, który skupuje tylko pszenicę jest PZZ Płońsk oraz Młyn p. Gruszczyńskiego, gmina Mała Wieś. Natomiast interwencyjny skup żywca znajduje się w sąsiedniej gminie Czerwińsk. W minionym okresie dało się zaobserwować zjawisko natężonego ruchu w obrocie ziemią. Sytuacji tej sprzyjał preferencyjny system kredytowania rolnictwa. Są one łatwo dostępne i tak: kredyt dla młodych rolników do lat 40 przy oprocentowaniu 1,88 %, kredyt z linii KZ (kupno ziemi) opr. 1,88 %, kredyt branżowy 3,28 %, kredyt inwestycyjny opr. 4,69 %. Z tych to kredytów na rozwój gospodarstw korzysta około 20 % rolników. Większa część rolników, bo około 80 % korzysta z kredytów tzw. nawozowych przy oprocentowaniu 3 % w stosunku rocznym.

Trudna sytuacja spowodowana jest wieloma czynnikami m.in. wysokimi cenami środków do produkcji rolnej oraz trudnościami w zbyciu płodów rolnych i ich niskimi cenami. Powoduje to brak opłacalności produkcji. W obecnej sytuacji rolnik w większości nie działa w kierunku podniesienia produkcji i wzrostu wydajności ponieważ większym problemem jest zbyt i uzyskanie zapłaty na zadowalającym poziomie. Szansą dla wsi jest rozwój agroturystyki. Na terenie gminy powstały już dwa gospodarstwa agroturystyczne w Drwałach oraz w Wilczkowie.

Zapisz się do naszego newslettera