Gospodarka, Inwestycja - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Do zasadniczych elementów wpływających na rozwój gospodarczy i przestrzenny jest istniejący układ urbanistyczny, rzeźba terenu i uwarunkowania komunikacyjne. Na podstawie uwarunkowań demograficznych i gospodarczych w mieście i gminie Wyszogród określone zostały następujące funkcje:

 • podstawowa: rolnictwo, turystyka i wypoczynek,
 • towarzyszące funkcji podstawowej: ochrona środowiska, rozwój usług, mieszkalnictwo, hotelarstwo, funkcja komunikacji i infrastruktury technicznej,
 • uzupełniające: rozwój rolnictwa ekologicznego na występujących w gminie terenach rolnych, rozwój nieuciążliwej działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem płodów rolnych, rozwojem działalności gospodarczej.

Celem naszego miasta i gminy jest osiągnięcie stabilnego (trwałego, zrównoważonego) rozwoju, zapewniającego:

 • zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców,
 • warunki umożliwiające wzrost poziomu życia,
 • możliwość zaspokojenia przyszłych potrzeb pokoleń.

Realizacja tych celów wymaga:

 • stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, nowoczesnej gospodarki lokalnej i usług,
 • poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni,
 • ochrony dziedzictwa kulturowego i podnoszenia turystycznej atrakcyjności miasta i gminy,
 • poprawa stanu środowiska oraz ochrony walorów i zasobów przyrodniczych,
 • traktowania ochrony środowiska jako nierozłącznej części procesów rozwojowych,
 • podejmowanie komplementarnych działań w Dolinie Wisły m.in. dla ochrony rezerwatowej koryta rzeki,
 • kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej w nawiązaniu do systemów ekologicznych,
 • rozwijania funkcji zgodnych z predyspozycjami środowiska.

Społeczno-gospodarcze cele rozwoju miasta i gminy Wyszogród wyraża się w:

 • dążeniu do zapewnienia mieszkańcom, w możliwie największym stopniu, źródeł utrzymania na miejscu, w obrębie miasta i gminy, poprzez aktywizację rozwoju funkcji wypoczynkowo-turystycznej,
 • wyposażeniu w infrastrukturę techniczną stosownie do występujących potrzeb.

Zapisz się do naszego newslettera