Gmina i Miasto Wyszogród uruchomiło punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Informujemy, że w związku z zawartym aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Wyszogród został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła bądź poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

 • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
 • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
 • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
 • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
 • Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
 • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników

Punkt konsultacyjny będzie przyjmował interesantów w następujących godzinach:

 • wtorki w godz. 8 00 – 13 00
 • środy w godz. 1200 – 17 00

Konsultacje będą prowadzone osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pokój nr 10, pod numerem 24 267-26-33.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) – imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą), telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail (potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta).
 2. Informacje o współmałżonku Wnioskodawcy– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
 3. Informacje o pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego – imię
  i nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy.
 5. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Numer księgi wieczystej nieruchomości.
 7. Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków).
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy).
 9. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2].
 10. W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza należy podać:
  1. powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej [m2],
  2. procent powierzchni przeznaczonej na działalność,
  3. liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”
są dostępne na stronie: https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja.

ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" OD 1 LIPCA 2021r. (pobierz .docx)

Zapisz się do naszego newslettera