Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Zarząd Województwa Mazowieckiego

zawiadamia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przstępuje do prac nad opracowaniem projaktu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1: Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim
  • Załącznikiem nr 3 : Programem usuwania wyrobów zaiwrających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
  • Załączniekim nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
  • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów,

zw. dalej projekt PGO WM 2030.

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów, komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar. Podmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadow oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnenego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zaintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

W celu uwzględniania w projekcie PGO WM 2030 nabardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, UMWM w Warszawie prowadzi ankietyzaję wsród mieszkańców województwa mazowieckiego i inwestorów planujacych budowę, rozbudowę lub modernizację instaacji do przetwarzania odpadów. Ankiety dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie ankiet i ich przesłanie w nieprzekraczalnym terminir od 16 marca 2023 roku do 17 kwietnia 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej oraz w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Zawiadomienie - POBIERZ

Zapisz się do naszego newslettera