RUSZA REKRUTACJA NA CZŁONKÓW MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2023–2026 - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

RUSZA REKRUTACJA NA CZŁONKÓW
MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

NA LATA 2023–2026

Dnia 21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę nr 434/392/23 w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i  ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023–2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).

TERMIN

Kandydatury można zgłaszać w terminie od 27 marca do 17 kwietnia 2023 r. wyłącznie elektronicznie, rejestrując się na stronie mrdpp.mazovia.pl.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

 • Zgłosić kandydata na członka MRDPP mogą organizacje pozarządowe, związki/ porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) (dalej zwane Organizacją), które prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego.
 • Kandydat na członka MRDPP może zostać zgłoszony tylko w jednym wybranym podregionie.
 • Każda Organizacja dokonująca zgłoszenia może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka MRDPP. Zgłoszenie kandydata na członka MRDPP jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.
 • Żeby zgłosić kandydata na członka MRDPP należy zarejestrować się na platformie mazovia.pl i wypełnić kartę zgłoszenia kandydata w zakładce „Zgłoś kandydaturę”.
 • Do zgłoszenia należy załączyć skan załączników/oświadczeń, które muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być opatrzone datą, pieczęcią (jeśli podmiot zgłaszający/rekomendujący ją posiada) oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji.
 • Kandydat na członka MRDPP musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
  • zostać zgłoszony przez Organizację uprawnioną w rozumieniu § 4 ust.1 Regulaminu;
  • być osobą pełnoletnią;
  • wyrazić zgodę na kandydowanie;
  • korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • uzyskać 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do MRDPP pochodzących od różnych Organizacji działających w województwie mazowieckim.

ZAŁĄCZNIKI

Do karty zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki:

 • 5 imiennych rekomendacji dla kandydata pochodzących od Organizacji uprawnionych do udzielania rekomendacji, podpisanych przez osoby upoważnione;
 • inne jeśli wymagane np.: dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną Organizacji zgłaszającego zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualne wyciągi z innych rejestrów lub ewidencji, pełnomocnictwa do podpisania formularza dla osób innych niż wskazane w rejestrze/ewidencji.

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW

W przypadku braków w karcie zgłoszenia lub w załącznikach Zgłaszający zostanie wezwany do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni. Wezwanie może zostać przekazane za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie. W przypadku nie usunięcia braków w podanym terminie zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Po zakończeniu procesu weryfikacji wymogów formalnych lista zgłoszonych kandydatów wraz z zaproszeniem do głosowania zostanie opublikowana na stronach internetowych:

mazovia.plwww.dialog.mazovia.plwww.mrdpp.mazovia.pl,

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i w delegaturach Urzędu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE: https://mazovia.pl

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych,  Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapisz się do naszego newslettera