Gminny Konkurs Ekologiczny "Ekoprojektant" - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Ekoprojektant”

I ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu ekologicznego „Eko-projektant ” jest Urząd Gminy i Miasta Wyszogród.  Partnerem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy i Miasta Wyszogród.

II CELE KONKURSU

Celem Gminnego konkursu ekologicznego „Ekoprojektant ” jest:

1. rozwijanie kreatywności uczestników,

2. rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,

3. popularyzowanie ekologii wśród dzieci i młodzieży,

4. rozwijanie zaangażowania dzieci i młodzieży w dbanie o środowisko naturalne.

III ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród
 2. Konkurs jest w dwóch kategoriach : klasy I-III i IV-VIII                                                                                                    
 3. Konkurs trwa od 26.03.2024r. do 19.04.2024r. Ocena prac i ogłoszenie wyników 26.04.2024r                                     
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolnej budowli (zabawka, wiatrak, samochód, lalka i) z materiałów wyłącznie ekologicznych, recyklingowych. Praca powinna mieć wymiary  maksymalne 60 cm. Forma pracy – przestrzenna.                                                                                                            
 5. Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi przez uczestników. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.                                                                           
 6. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z informacjami zawierającymi dane Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko dziecka, klasę i wiek dziecka, numer telefonu oraz imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, nazwę Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza Uczestnik.                                                                         
 7. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie RODO (załącznik nr 1 Regulaminu) i ZGODY rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2 Regulaminu). Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz zamieszczenie opisanych imiennie prac na wystawie pokonkursowej, na portalach społecznościowych Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród                                                                                                         
 8. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.                                                                        
 9. Prace konkursowe  należy składać w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie do p. Renaty Safaryn  w terminie do 19 kwietnia br.                                                                                                  
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 05.05.2024 r. w mediach społecznościowych Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz MRGiM Wyszogród                                                                          
 11. Regulamin Konkursu dostępny jest na portalach społecznościowych UG oraz MRGiM Wyszogród

IV OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Oceny prac konkursowych  dokona Komisja Konkursowa w składzie:                                                     

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, przedstawiciele młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

2. Prace będą oceniane pod względem:                                                                                                                                        

• trudności wykonania i pomysłowości,                                                                                                                                   

• wrażeń estetycznych (atrakcyjności, oryginalności),                                                                                                       

• samodzielności wykonania,                                                                                                                                                       

• użycia różnorodnych materiałów.                                                                                                                                     

3. Prace zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Urzędu Gminy i Miasta  Wyszogród raz MRGiM Wyszogród.                                                                                                                                                                                    

4. Spośród zgłoszonych prac Komisja wybierze 3 z nich w każdej z kategorii wiekowej, przyznając nagrody za I, II i III miejsce oraz pamiątkowe dyplomy dla pozostałych Uczestników.                                       

5. O terminie oraz miejscu odebrania nagród Organizator powiadomi Uczestników telefonicznie.                   

6. Nagrody w ramach Konkursu zostały współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/598/2024 z dnia 23.02.2024 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie                                                                                                    

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród                                                                                                          

Młodzieżowa Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 

Plakat POBIERZ

Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Ekologicznego "Ekoprojektant" Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu POBIERZ

Załącznik nr 2 do Regulaminu Gminnego Konkursu "Ekoprojektant" Zgoda POBIERZ

Zapisz się do naszego newslettera