Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy i Miasta Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 1 lipca 2024 r.

O przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy i Miasta Wyszogród

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z poźn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród Uchwały nr 335/LVII/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy i Miasta Wyszogród.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 sierpnia 2024roku. Zgodnie z art. 8g ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek do projektu planu zobowiązany jest podać imię i nazwisko albo nazwę zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podawać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numeru telefonu. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Formularz w postaci papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, pokój nr 3, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogród a w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu pod adresem: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/index//id/1955.

Wnioski można składać w formie:

- papierowej – osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta  Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród  lub listownie na powyższy adres

lub

- elektronicznie – za pomocą poczty elektronicznej na adres :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

Odnosząc się do art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO)  Burmistrz   Gminy i Miasta   informuje, że   jest administratorem przesyłanych danych, a dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym art. 8a ust. 3 w/w ustawy.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Zapisz się do naszego newslettera