XXIX Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

24 lutego br. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Dyrektor PUP Pani Małgorzata Bombalicka, Prezes Remondis Aqua Wyszogród Pan Krzysztof Cybulski, Prezes ZGK Sp. z o.o. Pan Zbigniew Laskowski, Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie Pan Łukasz Celmer, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jacek Gruszczyński, Dyrektor Oddziału Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie Pani Joanna Stelmach, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy: Pani Bogumiła Jasińska, Pani Danuta Gwiazda, Pani Anna Kijoch, Pan Janusz Pielaciński.
Na obrady zaproszono też Mikołaja Żochowskiego ucznia klasy V Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie, który wygrał konkurs zorganizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego na hasło promujące segregację odpadów. Jego hasło „Czy to lato, czy to zima Związek Gmin posegregowane odpady ode mnie otrzyma” zostanie wykorzystane w kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej na rzecz segregacji odpadów. W związku z tym Burmistrz Jan Boszko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Wyszogród Józef Zbigniew Boszko w imieniu ZGRP złożyli gratulacje Mikołajowi i wręczyli mu nagrody.
W dalszej kolejności głos zabierali zaproszeni goście. Prezes ZGK Sp. z o. o. Pan Zbigniew Laskowski poinformował na jakich zasadach są obsługiwane przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także zwrócił uwagę jak prawidłowo powinno się korzystać z oczyszczalni.
Kierownik Posterunku Policji Pan Łukasz Celmer dokonał podsumowania roku 2016 w porównaniu do roku ubiegłego pod katem bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej Gminy z podziałem na rodzaje przestępstw. Poinformował też o zdarzeniach, które miały miejsce na drogach w roku 2016, informując, że wciąż dochodzi do wielu wypadków drogowych na terenie Gminy.
Następnie o zabranie głosu została poproszona Dyrektor PUP Pani Małgorzata Bombalicka, która poinformowała zebranych z jakich form pomocy mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne jak i przedsiębiorcy. Dyrektor przedstawiła dane dotyczące bezrobocia z Gminy Wyszogród porównując z danymi z innych gmin z terenu powiatu. Z powyższego zestawienia wynika, że w Gminie Wyszogród jest najniższe bezrobocie w powiecie.
Jako kolejny głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jacek Gruszczyński, który opowiedział o zasadach bioasekuracji w sytuacji wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Poinformował również, że główną przyczyną rozpowszechniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Skierował więc apel do hodowców drobiu, aby ci przetrzymywali drób w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Zwrócił się też z prośbą do sołtysów z terenu gminy, aby ci dokonali spisu drobiu we wsiach i przekazali taką informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Następnie Prezes Remondis Aqua Wyszogród przedstawił prezentację o stanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2016 z której wynika, że w roku 2016r w stosunku do roku 2015 wydobyto i sprzedano mniej wody. Straty wody w roku 2016 są jednak mniejsze niż 2015r. Firma w roku 2016 przystąpiła do prac inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
W dalszej kolejności Rada Gminy i Miasta Wyszogród zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad podjęła uchwały w sprawie:
-
zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017,

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród, do nowego ustroju szkolnego,

- uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 105/XVII/2017 z dnia 31 marca 2016r. P1250743P1250745

P1250748P1250750

Zapisz się do naszego newslettera