Wizyta wicepremiera Jacka Sasina w Wyszogrodzie 13 czerwca 2020 roku - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

 

Ważne zadania do realizacji dla Miasta i Gminy Wyszogród

Podczas sobotniej wizyty 13 czerwca 2020 roku w Wyszogrodzie wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych p. Jacka Sasina, który jest także Przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, miałam możliwość przedstawienia Panu Wicepremierowi, potrzebnych przedsięwzięć do realizacji dla Miasta i Gminy Wyszogród, przy wsparciu strony rządowej. Oto one:

 1. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z ul. Kościuszki
  w miejscowości Wyszogród
  (istnieje dokumentacja projektowo-wykonawcza wraz z aktualną decyzją pozwolenia na budowę) – znaczenie pod kątem wyeliminowania miejsca niebezpiecznego dla ruchu kołowego oraz pieszego uczestników ruchu drogowego, którzy włączają się w ciąg jezdny DK 50 jak również zjeżdżający do miasta – zadanie do realizacji przez GDDKiA Oddział Warszawa. Ta sama kwestia dotyczy skrzyżowania (zjazdu) z drogi krajowej nr 62 ul. Pokoju.

 1. Przywrócenie możliwości pozyskania nowych kontraktów w ramach NFZ poprzez przywrócenie gabinetu rehabilitacyjnego w Ośrodku Zdrowia w Wyszogrodzie, jak również utrzymanie odpowiedniego zabezpieczenia taboru (ilość karetek) dla terenu Miasta i Gminy Wyszogród jak również gmin sąsiednich

 1. Potrzeby rozwojowe poprzez tworzenie różnego rodzaju Programów Rządowych
  z zakresu :
  1. Rewitalizacji tkanki mieszkaniowej i urządzanie przestrzeni publicznych poprzez tworzenie nowych miejsc rekreacji i terenów zielonych dla lokalnej społeczności,
  2. Turystyki i wykorzystania potencjału miasta związanego z położeniem
   w dolinie Wisły jak również nad samą Wisłą,
  3. Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez modernizację, budowę, przebudowę dróg gminnych – zwiększenie ilości proponowanych programów oraz uproszczenie procedur udziału w poszczególnych Programach już istniejących między innymi poprzez dopuszczenie do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym a będących w zarządzie i utrzymaniu lokalnych samorządów.

 1. Modernizacja majątku przez Spółkę Energa Oświetlenie, z którego korzysta Gmina (infrastruktura oświetleniowa), poprzez eliminację archaicznych energochłonnych elementów (oprawy rtęciowe), mających wpływ na środowisko naturalne
  oraz generujące znaczące koszty ponoszone przez lokalny samorząd.

 1. Analiza możliwości utworzenia jednostki terenowej Państwowej Straży Pożarnej
  na bazie OSP w Wyszogrodzie.

 1. Zwiększenie dofinansowania oświaty dla małych Gmin, jaką jest Gmina i Miasto Wyszogród, poprzez stworzenie możliwości pozyskania rządowego wsparcia
  w zakresie modernizacji i remontów już istniejących placówek oświatowych.

Poważnym problemem Gminy i Miasta Wysezogród jest brak funduszy na wkład własny, wskutek wygenerowanego przez ubiegłe lata zadłużenia, co uniemożliwia aplikowanie w wielu projektach.

 

IMG 20200613 171615

 

IMG 20200613 180115

Zapisz się do naszego newslettera