Zarządzenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Zarządzenie Nr 4/2020

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

z dnia 3 grudnia 2020r.

W sprawie:    wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2020r. poz. 713 z póżn. zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj.Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam dzień 24 grudnia 2020r. – niebędący sobotą, dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 26 grudnia 2020 roku.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie i opublikowaniu na stronie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Grażyna Piotrowska

                                                                               Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                                                                Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

Zapisz się do naszego newslettera