S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - podsumowanie spotkań z samorządami - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - podsumowanie spotkań z samorządami

 

źródło: GDDKiA

 

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej były tematem spotkań z samorządami, które zorganizowaliśmy zdalnie w dniach 25 - 27 stycznia br. Uczestnicy dyskusji mogli zapoznać się m.in. z wynikami Studium korytarzowego (SK), najkorzystniejszym przebiegiem korytarza planowanej trasy oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji.

 • Droga ekspresowa S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej to strategiczne dla kraju inwestycje, których potrzebę sygnalizowano już od lat
 • Podczas spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych przedstawiliśmy najkorzystniejszy przebieg korytarza dla budowy drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50
 • Korytarze mają ok. 5 km szerokości, a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy po opracowaniu STEŚ i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Obszar analiz lokalizacji drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej objął ponad 20 tys. km2 i 192 gminy
 • Przy dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, pierwsze odcinki drogi ekspresowej S10 mogłyby być gotowe w 2027, a całość w 2030 roku. Pierwszymi fragmentami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej możemy pojechać na przełomie 2027 i 2028 roku, a cała trasa byłaby dostępna do 2035 roku
 • Rozbudowa autostrady A2 Warszawa - Łódź o dodatkowy pas ruchu w obu kierunkach oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i drogi ekspresowej S10 ujęte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przyjętego 26 stycznia br. 
 • Jakie są różnice między autostradą a drogą ekspresową? Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy w naszym materiale na stronie internetowej. Zapraszamy do lektury - tutaj​

Przy dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, pierwsze odcinki drogi ekspresowej S10 mogłyby być gotowe w 2027, a całość w 2030 roku. Pierwszymi fragmentami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej możemy pojechać na przełomie 2027 i 2028 roku, a cała trasa byłaby dostępna do 2035 roku. Obecny etap prac nad inwestycją nie precyzuje dokładnego przebiegu drogi. Określa jedynie korytarze, o szerokości ok. 5 km, w których może zostać zlokalizowana.

Od samego początku jesteśmy nastawieni na współpracę i szukanie porozumienia. Chcemy pokazać etap, na którym się znajdujemy i ustalić plany na przyszłość, tak aby już teraz rozwiać  wątpliwości. Choć w szczegółach możemy się różnić, to na pewno możliwa jest zgoda co do głównego kierunku inwestycji - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Studium korytarzowe jest to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz o tym, w którym z rozważanych korytarzy projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

GDDKiA 

Strategiczna inwestycja

Droga ekspresowa S10 oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej przewidziane są w strategicznych planach na szczeblu krajowym: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (która obowiązywała do listopada zeszłego roku) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Na potrzebę stworzenia tej trasy wskazuje się już zresztą od wielu lat. Pierwsze analizy dotyczące budowy drogi położonej w korytarzu S10 powstały już w 1979 roku! Prace analityczne nad drogą w korytarzu A50 prowadzono zaś już w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Droga ekspresowa S10 w swoim docelowym kształcie połączy Warszawę ze Szczecinem, łącząc liczne trasy szybkiego ruchu (m.in. A1, A6, S3, S5, S6, S11). Wpłynie tym samym na stworzenie nowych możliwości komfortowego dotarcia do południowej granicy Polski i portów w Szczecinie i Świnoujściu (przez autostradę A6 i drogę ekspresową S3), aglomeracji poznańskiej i konurbacji górnośląskiej (przez drogę ekspresową S11). Dzięki inwestycji powstanie również dogodne połączenie z północną, centralną i południowo-zachodnią częścią Polski (przez drogę ekspresową S5) oraz z aglomeracją łódzką i portami morskimi w Gdańsku i Gdyni (przez autostradę A1).

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej poprawi połączenie stolicy z aglomeracją bydgosko-toruńską oraz portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu (przez drogę ekspresową S10), z aglomeracją trójmiejską oraz krakowską (przez drogę ekspresową S7), z północną częścią Polski i Via Balticą (przez drogi ekspresowe S8 i S61), z aglomeracją łódzką i wrocławską oraz południową granicą Polski (przez drogę ekspresową S8), z aglomeracją lubelską oraz południowo-wschodnią granicą Polski (przez drogę ekspresową S17). Dzięki połączeniu z autostradą A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej usprawni dojazd do zachodniej i wschodniej granicy Polski oraz komunikację wewnątrz miasta, przejmując ciężki ruch tranzytowy.

Cztery korytarze

Obszar analiz lokalizacji drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej objął ponad 20 tys. km2 i 192 gminy: 150 na terenie województwa mazowieckiego i 42 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Brana pod uwagę była minimalna ingerencja w istniejące jednostki osadnicze, minimalizacja kolizji z obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo, wykorzystanie rezerw w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, minimalizacja liczby kolizji z istniejącymi obiektami (siecią kolejową, lasami, ciekami, zbiornikami wodnymi i terenami zagrożonymi powodzią, osuwiskami, terenami wojskowymi, lotniskami, obiektami sakralnymi, budynkami oświaty i ośrodków zdrowia, zabytkami), minimalizacja liczby kolizji z planowanymi kluczowymi elementami zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie parametrów technicznych dla drogi klasy S lub A w przypadku autostrady A50. Warto ponownie podkreślić, że bieżący etap prac nad inwestycją nie precyzuje dokładnego przebiegu przyszłej trasy. Określa jedynie korytarze, o szerokości ok. 5 km, w których droga może zostać zlokalizowana.

GDDKiA Zaproponowane zostały cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy. W celu wyznaczenia najkorzystniejszego z nich, inwestycja została podzielona na pięć odcinków decyzyjnych. Dwa pierwsze, stanowiące ciąg drogi ekspresowej S10, zostały omówione podczas pierwszego dnia spotkań z samorządami. Drugiego dnia przedstawiliśmy trzeci i piąty odcinek decyzyjny w ciągu drogi ekspresowej S50, a trzeciego dnia odcinek czwarty w ciągu autostrady A50.

S10 na odcinku autostrada A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (S50)

Efektem Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla drogi ekspresowej S10 na odcinku autostrada A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (S50).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 119 km
 • Szacowana liczba węzłów: 9
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w nowym węźle na obwodnicy Torunia (bez nowego mostu na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: Toruń, toruński, lipnowski, sierpecki, płocki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,8 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 48,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 37 116 poj./dobę przy 18,7 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 128 km
 • Szacowana liczba węzłów: 11
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w istniejącym węźle Lubicz (bez nowego mostu na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Kobylniki
 • Powiaty objęte inwestycją: Toruń, toruński, lipnowski, sierpecki, płocki, Płock, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,1 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 34 055 poj./dobę przy 20,2 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 100 km
 • Szacowana liczba węzłów: 8
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w istniejącym węźle Włocławek Północ (konieczny nowy most na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: włocławski, Włocławek, lipnowski, płocki, sierpecki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,7 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,3 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 34 213 poj./dobę przy 18,8 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 112 km
 • Szacowana liczba węzłów: 8
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w nowym węźle na obwodnicy w sąsiedztwie
  m. Waganiec (konieczny nowy most na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk.
 • Powiaty objęte inwestycją: aleksandrowski, lipnowski, włocławski, płocki, Płock, sierpecki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,4 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,8 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 33 397 poj./dobę przy 21,8 proc. poj. ciężkich

Rozwiązanie najkorzystniejsze

GDDKiA Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Analiza wielokryterialna wskazała korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem czterech grup kryteriów: środowiskowych i społecznych (zestaw cech obejmujących dane dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego), technicznych (zestaw cech ruchowych, inżynierskich i planistycznych), ekonomicznych (zestaw cech obejmujących nakłady inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne) oraz sieciowych (zestaw cech definiujących sieć dróg oraz jej wpływ na otoczenie), na które składało się 19 kryteriów cząstkowych.

Najkorzystniejszy wariant ma długość 100 km, a jego szacowany koszt to 4,7 mld zł. Szacowana liczba węzłów drogowych to 8.

Prezentacja

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej S50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Wyszogród - Serock - A2 (Mińsk Mazowiecki)

Efektem Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla północnej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Wyszogród - Serock do włączenia do A2 (Mińsk Mazowiecki).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 163 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie
  z S10 w węźle Nacpolsk, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
 • Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, nowodworski, sochaczewski, płoński, płocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 66,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 44 417 poj./dobę przy 9,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 177 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie z S10 w węźle Kobylniki, odejście w kierunku Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki.
 • Powiaty objęte inwestycją: wyszkowski, wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 11,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 67,1 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 39 509 poj./dobę przy 8,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 165 km
 • Szacowana liczba węzłów: 15
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, obejście Sochaczewa od wschodu, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
 • Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, warszawski zachodni, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 65,7 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 40 413 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 180 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, odejście w kierunku Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki.
 • Powiaty objęte inwestycją: wyszkowski, wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 12,2 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 67,5 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 37 913 poj./dobę przy 8,3 proc. poj. ciężkich

Rozwiązanie najkorzystniejsze

GDDKiA Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Analiza wielokryterialna wskazała korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem czterech grup kryteriów: środowiskowych i społecznych (zestaw cech obejmujących dane dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego), technicznych (zestaw cech ruchowych, inżynierskich i planistycznych), ekonomicznych (zestaw cech obejmujących nakłady inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne) oraz sieciowych (zestaw cech definiujących sieć dróg oraz jej wpływ na otoczenie), na które składało się 19 kryteriów cząstkowych.

Najkorzystniejszy wariant ma długość 165 km i ok. 15 węzłów, a jego szacowany koszt to 10,9 mld zł.

Prezentacja

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej A50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki)

Efektem  Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla południowej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50 na odcinku A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 98 km
 • Szacowana liczba węzłów: 10
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Grójca, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,5 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 76,4 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 58 634 poj./dobę przy 9,3 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 107 km
 • Szacowana liczba węzłów: 11
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na południe od Kołbieli i dalej pomiędzy Grójcem i Tarczynem, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 8,0 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 75,2 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 52 424 poj./dobę przy 9,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 97 km
 • Szacowana liczba węzłów: 9
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Tarczyna, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grodziski, miński, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,3 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 75,2 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 55 221 poj./dobę przy 9,1 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 106 km
 • Szacowana liczba węzłów: 10
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki, z nowym mostem na Wiśle, przejście na południe od Kołbieli i północ Góry Kalwarii oraz Tarczyna, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grodziski, miński, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,8 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 74,0 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 50 710 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. Ciężkich

Rozwiązanie najkorzystniejsze

GDDKiA Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Analiza wielokryterialna wskazała korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem czterech grup kryteriów: środowiskowych i społecznych (zestaw cech obejmujących dane dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego), technicznych (zestaw cech ruchowych, inżynierskich i planistycznych), ekonomicznych (zestaw cech obejmujących nakłady inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne) oraz sieciowych (zestaw cech definiujących sieć dróg oraz jej wpływ na otoczenie), na które składało się 19 kryteriów cząstkowych.

Najkorzystniejszy wariant ma długość 98 km i ok. 10 węzłów, a jego szacowany koszt wynosi 7,5 mld zł.

Prezentacja

Najkorzystniejszy korytarz

GDDKiA GDDKiA Ocena inwestycji w podziale na odcinki decyzyjne pozwala stworzyć optymalną kombinację najkorzystniejszych wariantów, przedstawionych w analizie wielokryterialnej. Dla pierwszego i piątego odcinka decyzyjnego za najkorzystniejszy uznany został korytarz zielony (wariant 3), a dla pozostałych odcinków decyzyjnych – korytarz czerwony (wariant 1).

W efekcie optymalny korytarz dla S10 ma długość 100 km, ok. 8 węzłów, a koszt całościowy wynosi 4,7 mld zł. Dla S50 długość optymalnego korytarza to 165 km, w którym zaplanowano ok. 15 węzłów. Szacowany koszt to 10,9 mld PLN. W przypadku A50 długość korytarza to 98 km z ok. 10 węzłami, a szacowany koszt to 7,5 mld PLN. Łącznie najkorzystniejszy korytarz całej planowanej inwestycji (S10, S50 i A50) ma długość 363 km. Zaplanowano w sumie ok. 33 węzły, a szacunkowy koszt realizacji to ponad 23 mld zł.

W związku z tym, że Studium korytarzowe potwierdziło zasadność realizacji inwestycji, w kolejnym kroku nastąpi uszczegółowienie rozwiązań w postaci Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Studium wskaże m.in. precyzyjną lokalizację nieruchomości objętych inwestycją i jej oddziaływaniem.

Obecnie staramy się o pozyskanie finansowania na przeprowadzenie prac przygotowawczych. Po pozyskaniu finansowania, planujemy ogłosić postępowanie na wykonanie STEŚ. Zakładamy, że przetarg ogłosimy do końca 2021 r.

Nowe drogi wesprą obsługę Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), przedłożone przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK. W zakresie sieci dróg krajowych ujęta została tam rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź - Warszawa o dodatkowy pas ruchu w obu kierunkach, budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (drogi A50 i S50), a także drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń - Płock - Naruszewo (węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej).

Inwestycje nie tylko poprawią czas przejazdu i komfort jazdy kierowców, ale także wpłyną na rozwój gospodarczy objętych nimi regionów oraz pozwolą na efektywną obsługę komunikacyjną Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Autostrada i droga ekspresowa. Wyjaśniamy różnice

Dla większości kierowców autostrada nie różni się od drogi ekspresowej. Obie drogi mają po dwie jezdnie, co najmniej dwa pasy ruchu, można na nie wjechać poprzez węzły, a różnią się kolorem drogowskazów. Użytkownicy pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony podkreślą możliwość rozwinięcia wyższej prędkości maksymalnej na autostradzie oraz brak opłat na ekspresówkach. Różnic jest jednak więcej m.in. lokalizacja węzłów. Na autostradach rozlokowane są w odstępach nie mniejszych niż 15 km. Jedynie w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast odstęp między węzłami może być nie mniejszy niż 5 km. Z kolei odstępy między węzłami na drogach ekspresowych lub skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a w terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta - nie mniejsze niż 3 km. Tak jak w przypadku autostrad dopuszcza się wyjątkowo pojedyncze odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 1,5 km. Tutaj rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Zapisz się do naszego newslettera