Przedłużenie Konkursu na plakat, opowiadanie, spot o tematyce profilaktyki uzależnień - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

 

Przedłużenie Konkursu na plakat, opowiadanie, spot o tematyce profilaktyki uzależnień

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród oraz Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wyszogrodzie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie profilaktycznym „MÓWIMY STOP UZALEŻNIENIOM”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze Szkół z terenu Gminy i Miasta Wyszogród.

REGULAMIN KONKURSU: „MÓWIMY STOP UZALEŻNIENIOM”

Konkurs na plakat, opowiadanie, spot o tematyce profilaktyki uzależnień

Organizator :

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wyszogrodzie

   Cel konkursu :

Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych

   Promocja zdrowego trybu życia, trzeźwości i abstynencji

   Propagowanie profilaktyki wszelkich uzależnień (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, internetu, komunikatorów itp.)

   Uświadamianie szkodliwego wpływu nałogów, używek na organizm człowieka

   Zwiększenie wiedzy uczestników konkursu

     Tematyka prac konkursowych

   Tematyka prac musi nawiązywać do problemu uzależnień

   Interpretacja i wykonanie prac dowolna, zależna od osoby wykonującej pracę

   Praca plastyczna – plakat, opowiadani, spot o szeroko pojętej tematyce uzależnień

   Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród

   Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I

Klasy I – III Szkoły Podstawowej – Praca plastyczna/ plakat – do formatu A3

Kategoria II

Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej – Opowiadanie – do 2 stron, czcionka Times New Roma roz.12, wiersz/ rymowanka – min. 3 zwrotki

Kategoria III

Klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej – spot promocyjny, filmik – min. 1 minuta nagrania na płycie DVD (max.3 min)

   Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace własnego autorstwa, nie kopiowane, nigdzie poprzednio nie publikowane

   Autorem pracy w kategorii I i II może być tylko jedna osoba, w kategorii III dopuszcza się uczestnictwo max. 3 osób

   Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę zgodną z tematem i regulaminem konkursu

   Technika wykonania

– plakat – malarstwo, kolaż, rysunek, wycinanka, format pracy max A3

– opowiadanie do 2 stron, czcionka Times New Roma roz.12,

– spot promocyjny, filmik – min. 1 minuta nagrania na płycie DVD (max.3 min)

Prace muszą wyraźnie nawiązywać do tematyki profilaktyki

   Prace muszą być opisane zgodnie z Kartą Opisu

   Do każdej zgłoszonej pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego klauzurę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka i publikację prac. Wzór wg załącznika

   Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu

Termin i warunki dostarczenia prac

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 26.02.2021r. (decyduje data wpływu) na adres:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie , ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród     e-meil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

złożyć do skrzynki/ Dzienniku Podawczym w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród z dopiskiem „KONKURS PROFILAKTYCZNY”

   Prace nie spełniające w/w zasad oraz dostarczone po terminie nie będą oceniane.

   Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane

Zasady oceny i przyznawania nagród

   Spośród zgłoszonych do Konkursu prac komisja konkursowa wybierze 3 prace z każdej kategorii wiekowej.

   Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy i Miasta Wyszogród. Dodatkowo laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

   Dla zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

   Termin wręczenia nagród zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu.

W imieniu organizatorów:

Iwona Gortat - Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław Gaworski – Przewodniczący Komisji

Grażyna Piotrowska – Członek Komisji

Załączniki:

Zgoda rodzica Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapisz się do naszego newslettera